direct weg | Werken bij Kwintes |

Servicepunt Emmeloord

Vanuit één gebouw verrichten verschillende instellingen op het gebied van maatschappelijke opvang, (openbare) geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg hun werk. Bij het servicepunt kunnen mensen met psychische problemen, een verslaving of problemen op sociaal economisch gebied op één adres terecht met hun vragen.

Voor wie?

De mensen waar Servicepunt Emmeloord zich op richt, hebben vaak meerdere problemen. Hierdoor is het soms lastig de juiste zorg te verlenen. Het servicepunt zorgt voor een laagdrempelige inloop, waar mensen zich thuis kunnen voelen. Daarnaast wordt er basale zorg geleverd, wordt er informatie en advies verstrekt en zijn er dagactiviteiten en zorgcoördinatie. Ook is de  noodopvang gekoppeld aan het Servicepunt. Door het bundelen van krachten verwacht Servicepunt Emmeloord niet alleen 20 à 30 cliënten per jaar meer te kunnen bereiken, maar cliënten ook beter te kunnen helpen. Een belangrijk voordeel voor de begeleiding is de korte communicatielijn tussen de betrokken zorginstellingen.

Informatie en advies

Ervaringsdeskundigen beheren de receptiebalie bij de entree en geven informatie en advies. Foldermateriaal en digitale informatie is beschikbaar van verschillende hulpverlenende en maatschappelijke instanties in de gemeente Noordoostpolder en Urk. Professionele medewerkers van het servicepunt geven advies, informatie en ondersteuning bij het vinden van de zorg/begeleiding die bij jou past.

Visie

Voor Kwintes Activering en voor het servicepunt geldt dat de individuele rehabilitatiegerichte benadering en de herstelvisie centraal staan. Een goede invulling van de dag, het verder ontwikkelen van uw krachten en mogelijkheden kunnen voor uw herstelproces van groot belang zijn.

Inloop

U bent van harte welkom op onze inloop voor een kopje koffie of thee en voor het ontmoeten van andere mensen (lotgenotencontact). U kunt gebruikmaken van computer/internet, de krant lezen of een spelletje doen. Maaltijden: Op maandag-, woensdag- en zondagavond wordt er gezamenlijk een maaltijd bereid. Op donderdag is er lunch met soep en stokbrood.

Activering

Een passende invulling van de dag, het verder ontwikkelen van de krachten, een plek vinden in de maatschappij is voor het herstelproces van groot belang. Bij Kwintes Activering kunt u leren, werken en (re)creatief bezig zijn. U kunt in uw eigen tempo uw krachten en interesses ontdekken. Zo wordt de mogelijkheid geboden om een voor u passend ritme in uw dag of week te verkrijgen. Activering heeft een uitgebreid programma aan activiteiten op gebied van sport, (re)creatie, educatie, opstapplekken en (vrijwilligers)werk.

Kwintes Trajectbegeleiding kan je ondersteunen

Binnen het servicepunt wordt er trajectbegeleiding geboden. U wilt weer wat gaan ondernemen, maatschappelijk actief zijn, …maar wat en hoe? De trajectbegeleiders van Kwintes willen samen met u het antwoord vinden op deze vragen. In gesprek met de trajectbegeleider onderzoekt u wat u wilt, waar uw mogelijkheden liggen en hoe u dit aan kunt pakken. Meer informatie in de folder van trajectbegeleiding, zie brochures .

Inschrijving

Als u blijvend gebruik wilt maken van ons aanbod schrijven we u in. Samen met u (en in samenwerking met de eventueel verwijzende instantie) zoeken we een passende financiering.

Kosten

Voor het bezoeken van het servicepunt hoeft u niet te betalen. U betaalt wel een kleine bijdrage voor de materialen en maaltijden die u gebruikt.

Inspraak en ideeën

De bezoekerscommissie zet zich in voor de belangen en wensen van de bezoekers. Iedereen kan ideeën inbrengen bij de bezoekerscommissie. Samen met u kunnen er weer nieuwe ideeën ontwikkeld worden.

Openingstijden
 

maandag 09.30 - 19.30 uur
dinsdag 09.30 - 16.00 uur
woensdag 09.30 - 21.00 uur
donderdag 09.30 - 16.00 uur
vrijdag 09.30 - 16.00 uur
zaterdag gesloten
zondag 12.30 - 19.30 uur


Bereikbaarheid

Het servicepunt is te vinden in het kantoorgebouw van de GGD aan de Nagelerweg en is bereikbaar met openbaar vervoer.

Activering Flevoland Dagactiviteiten

Emmeloord - Servicepunt

Vanuit één gebouw verrichten verschillende instellingen op het gebied van maatschappelijke opvang, (openbare) geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg hun werk. Bij het servicepunt kunnen mensen met psychische problemen, een verslaving of problemen op sociaal economisch gebied op één adres terecht met hun vragen.
Bezoekadres
Nagelerweg 3
8304AB Emmeloord

servicepuntemmeloord@kwintes.nl
0527 252 242