direct weg | Werken bij Kwintes |

Algemene Crisisopvang

De crisisopvang is bedoeld voor mensen die tijdelijk onderdak en begeleiding nodig hebben. Dat kan om verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld door financiële problemen, maar ook door relationele of identiteitsproblemen.

Persoonlijke begeleiding

We zijn er voor iedereen vanaf 16 jaar, ook voor ouders met kinderen. Tijdens het verblijf worden mensen persoonlijk begeleid. Samen met de begeleider wordt een plan gemaakt voor een passende vervolgplek en mogelijke hulpverlening. Er zijn altijd medewerkers aanwezig die advies kunnen geven, of gewoon om een praatje mee te maken.