Overzicht

24/7 begeleiding in Gooi en Vechtstreek

27 februari 2019

Veilig en zelfstandig thuis wonen

Steeds meer mensen wonen langer thuis. Niet alleen ouderen, ook mensen die door ziekte of andere problemen zorg en begeleiding nodig hebben. Zij krijgen deze begeleiding steeds vaker thuis. Zorgorganisatie Kwintes helpt mensen met psychische kwetsbaarheden om langer thuis te wonen. Deze mensen hebben behoefte aan veiligheid en bescherming om grip op hun leven te houden. Ze hebben moeite om sociale contacten te onderhouden, vinden het lastig om zelf naar de supermarkt te gaan of hun financiën op orde te houden. Als dit niet goed geregeld wordt hebben zij kans op eenzaamheid, zelfverwaarlozing en dakloosheid. Kwintes biedt deze mensen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Met passende begeleiding waar zij dat nodig hebben. De laatste jaren gebeurt dit steeds meer in de eigen omgeving. Zo hoeven zij niet naar een beschermde woonvorm en blijven langer zelfstandig wonen. Dit betekent dat deze mensen mee kunnen doen in de samenleving en actief blijven. Dat is prettig, want zo herstellen zij veel sneller dan in een beschermde woonvorm.

 

Begeleiding dag en nacht beschikbaar

Langer thuis wonen of helemaal thuis blijven wonen heeft invloed op de manier waarop zorg bij mensen geboden wordt.  Daarnaast betekent dit een andere manier van wonen voor de persoon zelf. Namelijk niet in een groep met andere mensen, maar zelfstandig in een woonwijk. Dit kan invloed hebben op familieleden, vrienden en buren. Zij zijn vaker betrokken bij de zorg en kunnen signaleren wanneer er iets mis is. In de regio Gooi & Vechtstreek regelt Kwintes dat mensen onder begeleiding op een prettige manier thuis kunnen wonen. Dit is mogelijk doordat een cliënt dag en nacht bij een hulpverlener terecht kan. Bijvoorbeeld wanneer zij zich angstig voelen of in nood zijn. Dat er altijd iemand voor hen is geeft een veilig gevoel. Voor zowel de cliënt als voor de familie, vrienden en buren. . Iedereen met een beschikking voor deze 24/7 vorm van begeleiding, kan zonder geplande afspraak gebruik ma­ken van de dienst. Ook cliënten die zorg krijgen van een andere organisatie dan Kwintes. Het aanvragen van een beschikking kan via het Wmo loket van de gemeente.

 

Crisisregie in geval van nood

Dankzij de begeleiding van Kwintes die dag en nacht beschikbaar is, kunnen mensen met psychische problemen dus langer en veilig thuis wonen. Maar soms gebeurt het toch dat mensen voor overlast zorgen op straat of dat omwonenden zich zorgen maken om een persoon die in war is. Daarvoor is de crisisregie opgezet. Deze dienst wordt ingezet bij spoedeisende situaties. Bijvoorbeeld wanneer buren zich zorgen maken over iemand op straat of wanneer zij overlast ervaren. De buurt kan dan bellen met de politie, gemeente of woningcorporatie en deze organisatie schakelt vervolgens Kwintes in. Begeleiders van Kwintes bieden direct hulp en weten zo crisissituaties te voorkomen of op te lossen. Dit kan door iemand een nachtje elders op te vangen of een andere vorm van hulp te bedenken. Dat een team van specialisten klaarstaat voor mensen die in de war zijn of overlast veroorzaken is een geruststellende gedachte voor buurtbewoners.

 

Bron: Dit artikel komt uit de informatiekrant Veilig Leven Hilversum.