Overzicht

Almere slaat handen ineen om schulden te verminderen

16 februari 2017
Vroeg eropaf

Negen organisaties in Almere, waaronder de gemeente, slaan de handen ineen om samen te proberen de schuldenproblemen en daardoor huisuitzettingen onder inwoners te verminderen of zelfs te voorkomen. Daartoe werden maandagmiddag twee convenanten getekend: ‘Eropaf’ en ‘Vroeg Eropaf’.

Vroeg eropaf
Wethouder Froukje de Jonge zet symbolisch haar ‘handtekening’ onder de convenanten. (Foto: Tim Moria)

Intentie van de convenanten is dat instanties sneller moeten ingrijpen wanneer blijkt dat Almeerders schulden hebben. Interveniëren wanneer het nog een groot effect heeft. Wanneer de problemen nog niet zo groot zijn dat het bijna onmogelijk is ze nog op te lossen. ,,In Almere hebben we zeventig keer per jaar een uithuiszetting”, vertelt wethouder Froukje de Jonge. ,,Op zich is dat een gematigd aantal en doen we het in vergelijking tot andere steden echt niet zo slecht, maar natuurlijk is iedere uithuiszetting er eentje teveel. We lossen er ook zo weinig mee op. Liever geven we mensen de basiswaarde van het leven terug. Dus, een eigen huis, een mogelijkheid om de rekeningen te betalen en daardoor de mogelijkheid om te kunnen ademen.”

Vijf voor twaalf

De convenanten werden dus getekend door de gemeente, maar ook door woningcorporaties de Alliantie, Goede Stede en Ymere, en door hulpverleningsorganisaties GGD Flevoland, Kwintes, het Leger des Heils, PLANgroep en Zorggroep Almere. ,,Wanneer we een melding krijgen”, vertelt Anja Tijdhof namens PLANgroep, ,,dan is het echt vijf voor twaalf. Dan moeten we met elkaar aan de slag. Binnen een dag leggen wij contact met de persoon die schulden heeft. Binnen 72 uur volgt een huisbezoek en binnen een week ligt er een voorlopig plan van aanpak op tafel. Alles met het doel om de huurbetaling te herstellen, schulden aan te pakken en door te verwijzen naar hulpverlening.”

Het project werd in 2009 in Amsterdam gelanceerd door Jan Siebols. ,,Voor beginnende schulden is vaak wel een oplossing, maar voor schulden die al langer bestaan, is dat niet het geval. Omdat mensen vanuit schaamte vaak geen melding maken van hun schulden, is dat een probleem. Dat willen we dus met ‘Eropaf’ en ‘Vroeg Eropaf’ voorkomen. Zo vroeg mogelijk handelen. En met vroeg bedoel ik eigenlijk al bij twee maanden huurachterstand”, aldus Siebols.

Schande

De convenanten zijn overigens per direct in werking getreden. ,,Dit vergt visie en dit vergt lef,” gaat Siebols verder. ,,De noodzaak om schuldhulp te bieden wordt breed onderkend, maar op deze manier gebeurt het alleen nog maar in Amsterdam en Nijmegen. In dat opzicht is Almere er dus vroeg bij. En dat is goed, want eigenlijk is het een schande dat we in een welvaartsland als Nederland nog steeds te maken hebben met schulden.”

Overigens gaf wethouder De Jonge nog wel aan het jammer te vinden dat er nog geen energieleveranciers, banken en zorgverzekeraars zijn toegevoegd aan het convenant. ,,Dat hoop ik over vijf jaar anders te zien.”

Bron: Almere vandaag

Bekijk hier een korte video van Eropaf en Vroeg eropaf