Overzicht

ASF-vrijwilligers werkzaam bij Kwintes

17 april 2017

‘Onze werkzaamheden zijn zo divers dat we ons nooit vervelen’ aldus Anders en Charlotte, vrijwilligers bij de dag- en nachtopvang en een beschermd wonen locatie voor jongeren in Amersfoort.

 Elk jaar werken er ASF-vrijwilligers bij Kwintes en is er een jaarlijkse bijeenkomst. ASF vrijwilligers doen onder andere ervaring op bij organisaties met een sociaal-maatschappelijke doelstelling zoals Kwintes. Vanaf september 2016 hebben Anders en Charlotte uit Duitsland zich via ASF opgegeven voor vrijwilligerswerk en draaien ze mee met een aantal projecten van Kwintes in Amersfoort. “Wij zijn verantwoordelijk voor de keuken in de opvang en werken momenteel op een jongerenlocatie waar we samen met de jongeren de maaltijd voorbereiden en mee eten. Vanaf september tot en met december hebben wij meegedraaid met het project WAR waar wij met jongeren tussen 18 en 26 jaar verschillende dingen, zoals kasten, tafels en stoelen, gebouwd hebben.”

Ook was Kwintes dit jaar gastvrouw voor de jaarlijkse Nederlandse bijeenkomst van ASF partnerorganisaties. Dit keer bij Wijkhuis De Driehoek in Amersfoort. Tijdens deze bijeenkomst werd nagedacht over mogelijkheden om een integratieve samenleving te bevorderen. Met andere woorden: Wat kunnen wij doen om van binnenuit (vanuit een wijk, een organisatie) een integratieve maatschappij te bevorderen? Dat levert stof tot praten en nadenken op.

ASF staat voor Aktion Sühnezeichten Friedensdienste en richt zich op educatieve vorming van Duitse jongeren. Als onderdeel van het Erasmus+ programma worden de vrijwilligers van ASF via het European Voluntary Service (EVS) programma gesubsidieerd. De gedachte erachter is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: ‘Een leven lang leren’.

Meer informatie vindt u hier https://www.asf-ev.de/nl/startpagina/?L=0