Overzicht

Beschut wonen in een wijk met toekomstperspectief

4 augustus 2022

In de inclusieve wijk Westergouwe in Gouda heeft woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland een appartementencomplex met 50 woningen gebouwd. De eerste 40 sociale huurwoningen zijn inmiddels bewoond. Voordat de laatste tien woningen worden opgeleverd, markeren we nog een speciaal moment. Woonpartners en zorgpartij Kwintes tekenen een samenwerkingsovereenkomst voor een kleinschalige woon-zorgvorm: beschut wonen. En dat is fijn in een inclusieve wijk als Westergouwe. Alles en iedereen is nieuw. Dat geeft een gedeelde frisse start voor de gezamenlijke bouw aan een vertrouwde omgeving.

In een veilige omgeving wennen aan zelfstandig wonen

De nieuwe bewoners komen straks in een gloednieuw gebouw te wonen. Zij zijn gekozen via een regionale plaatsingscommissie. De jongvolwassenen maken met wat steun in de rug een volgende stap in het zelfstandig wonen. Regisseur Wonen met zorg Carin Westerbos (Woonpartners) is erg blij dat het in samenwerking met de gemeente en Kwintes gelukt is. “Het is een mooie stap voor de nieuwe bewoners op weg naar wellicht volledig zelfstandige woning ergens in een wijk. Dat is ook waar de inclusieve wijk Westergouwe voor staat. Iedereen moet er een plekje kunnen vinden, ook als de woonbehoefte verandert.” aldus Carin.

Toekomstbestendig thuis

In de nieuwe wijk Westergouwe is het fijn samenleven want er is ruimte voor wonen naar ieders behoefte. Kwintes is heel tevreden met de plek in de wijk. Op deze manier kunnen de bewoners deelnemen aan het wonen en leven in een diverse buurt. Uit ervaring weten zij hoe waardevol het is als bewoners in een vertrouwde omgeving doorstromen naar een zelfstandige woning.

Bron: www.woonpartners-mh.nl