Overzicht

Blauwe plekken zie je niet altijd

15 november 2021

Van 15 t/m 21 november is de Week tegen Kindermishandeling. Om bewustwording van dit complexe en hardnekkige probleem te vergroten worden er ervaringsverhalen gedeeld en activiteiten georganiseerd. Het thema voor deze Week is ‘…dichterbij dan je denkt’. Collega Sumeyra Pinar (30) werkt met ouders en hun kinderen die slachtoffers zijn van huiselijk geweld. Ze vertelt wat zij in de praktijk ziet en hoe ze hierin begeleiding biedt.

Volgens de laatste cijfers groeit zo’n drie procent van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. In de Week tegen Kindermishandeling wordt aandacht gevraagd om de aanpak tegen kindermishandeling te versterken. In het Kwintes Team Opvang en Begeleiding bij Huiselijk Geweld werken Sumeyra en haar collega’s aan het vergroten van de veiligheid van alle betrokkenen. Zo ook de kinderen.

Sumeyra werkt als maatschappelijk werker van moeders die in de opvang verblijven en die ambulant wonen. Op alle levensgebieden wordt er hulp op maat geboden waaronder geschikte hulp aan kinderen. Sumeyra: ‘Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld is een vorm van kindermishandeling. Als moeder vind ik dit een gevoelig onderwerp, omdat ik aan mijn eigen kinderen moet denken. Kinderen zijn super kwetsbaar als ze zich niet kunnen uiten en/of als loyaliteit een rol speelt’. Bij haar vorige werkgever werkt Sumeyra als ambulant begeleider van een moeder met twee jonge kinderen. Om het weekend bezoeken zij hun vader. Na een bezoek laat het zoontje (6) blauwe plekken op zijn been zien die mogelijk door vader zijn ontstaan. De gezinsvoogd stuurt moeder door naar de huisarts. Deze constateert afwijkende blauwe plekken die niet tijdens het spelen zijn ontstaan, maar vader ontkent zijn betrokkenheid. Gelukkig is het nooit meer voorgekomen. Zowel moeder als Sumeyra zijn na dit voorval extra alert.

Deze alertheid neemt ze mee in haar werkzaamheden bij Kwintes. Al spelenderwijs gaat ze met het kind in gesprek om erachter te komen hoe het gaat. Sumeyra: ‘Bij binnenkomst in de opvang geef ik het kind de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie. Ik zie vaak stille en teruggetrokken kinderen waarbij ik merk dat ze zich afvragen of het wel veilig is. Een “normaal” kind voelt zich eerder veilig in nieuwe situaties waardoor het zich makkelijker openstelt. Bij vermoedens van kindermishandeling doorlopen we de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. In 5 stappen bepalen professionals of er een melding moet worden gedaan bij Veilig Thuis’.

Kindermishandeling is een probleem dat ons allemaal aangaat. Het thema, ‘..dichterbij dan je denkt’, suggereert onder andere dat mishandeling zich voor je neus kan afspelen. Soms is de afwijkende blauwe plek zichtbaar en soms uit het zich in “vervelend” gedrag van het kind. Neem bij een vermoeden van kindermishandeling (anoniem) contact op met Veilig Thuis voor advies (0800-2000). Door de zorgen te delen wordt er een belangrijke eerste stap gezet.