Overzicht

Blog 4 | Congres vrouwenmishandeling

8 november 2019

Op de vierde conferentie dag (8 november) gingen Fanny en Chavelli allerlei locaties bezoeken in Taiwan. Fanny en Chavelli doen verslag.

 

Kinderen en ouderen koppelen

Vandaag waren we bij een seniorencentrum en een ontwikkelingscentrum voor kinderen. Deze centra zijn gevestigd in hetzelfde gebouw. Senioren volgen daar verschillende activiteiten, zoals yoga, Engelse (muziek)les of biljarten. Bij het ontwikkelingscentrum komen kinderen, ouders en grootouders bij elkaar om activiteiten te doen zodat de hechting en ontwikkeling gestimuleerd wordt. Jong en oud brengen ze hier bewust bij elkaar. Dit concept bleek vrij uniek te zijn. In veel deelnemende landen is niet zo’n initiatief. De ambitie om kinderen uit de opvang van Kwintes met eenzame ouderen in de wijk te verenigen, is er allang, maar stond op een laag pitje. Dankzij de studietour van vanochtend zagen we hoe waardevol het kan zijn.

Mannen niet alleen daders

Het viel op dat er wereldwijd veel wordt gesproken over dat de daders mannen zijn en de slachtoffers vrouwen. Kwintes is hierin al veel verder! Zowel vrouwen en kinderen, als mannen krijgen bij ons hulp. Wij kijken naar mogelijkheden om gezinnen te ondersteunen door bijvoorbeeld gezinsgesprekken. Kinderen betrekken in de hulpverlening is belangrijk.

Tijdens het congres kwam ter sprake dat slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel een opleiding moeten volgen zodat zij zelfstandig kunnen worden. Binnen Kwintes zijn wij hier al goed mee op weg. Zo hebben wij een specialistische trajectbegeleider die vanaf binnenkomst in de opvang betrokken wordt bij de begeleiding.

Paradigma verandering

Het congres was een mooie manier om een brug te slaan tussen hulpverleners, warriors en iedereen die mee wil werken aan wereldverbetering als het gaat om huiselijk geweld en mensenhandel. Er wordt nog steeds te weinig rekening gehouden met het slachtofferschap van cliënten in de opvang. En te weinig plegers van mensenhandel worden daadwerkelijk berecht.

Tijdens de tweede congres dag kwam ter sprake dat een paradigma shift nodig is. Er moet met de jongere generaties gesproken worden over hoe mensen (mannen en vrouwen) met elkaar een respectvolle relatie aangaan. Ook de voorvechter van gendergelijkheid, Eve Ensler, pleit hiervoor. Door in de wijk verbinding te creëren tussen jong en oud help je mee aan deze paradigma shift. Het hebben van een netwerk is immers een beschermende factor voor herstel.

‘Raise your vibrations’ is een missie in ons werk. Door liefde en gendergelijkheid te promoten zetten wij ons werk bij Kwintes voort.