Overzicht

Blog: ‘Als financieel bestendige organisatie kunnen we vooruitkijken’

29 juni 2022

Kwintesbestuurder Ineke van Hooff vroeg zich af: Hoe belangrijk is een positieve jaarrekening? Waarom ben ik zo trots op de plus onderaan de streep? In haar blog noemt ze twee redenen.

Onlangs maakte Kwintes de jaarrekening op over 2021 en bleek dat we een positief resultaat realiseerden. Kwintes is financieel gezond. Hoewel geld in een zorginstantie niet boven alles gaat – bovenaan staat de kwaliteit van zorg – geeft een financieel gezonde organisatie wel vertrouwen dat we ook in de toekomst kwetsbare mensen kunnen blijven ondersteunen. En daar ben ik trots op.

Brede blik, keuzes maken

Het financiële plaatje van een organisatie is een beetje te vergelijken met een huishoudboekje. Pas als je geld tekortkomt, merk je hoe belangrijk het is om financieel gezond te zijn. Geldproblemen geven stress en versmallen je blik: je moet nú de eindjes aan elkaar knopen. Maar als mens én als organisatie moet je ook verder vooruit kunnen kijken, zodat je nu keuzes kunt maken die goed zijn voor later.

Met dank aan onze sterke financiële basis konden we in 2020 en 2021 belangrijke stappen zetten. We kozen een nieuwe begeleidingsmethodiek, zetten een ontwikkelprogramma op voor medewerkers, en kozen voor meer nabijheid van leidinggevenden. Hiermee willen we onze zorg nog verder verbeteren. De coronapandemie hielp ons daarbij een handje. De coronamaatregelen zorgden voor extra ruimte, zodat we zelfs eerder met de voorbereidingen konden starten. Bovendien raakte beeldbellen sneller ingeburgerd dan zonder pandemie mogelijk was geweest.

Langjarige contracten, steeds meer regie

Met de toenemende prijsconcurrentie in de ambulante zorg groeit ook de uitdaging voor Kwintes om tot kostendekkende dienstverlening te komen. Steeds vaker ook kiezen gemeentes voor langjarige contracten met een beperkt aantal zorgpartijen. Bij aanbestedingen delen ze hun visie en budget; samenwerkingsverbanden met verschillende expertises schrijven daarop in met één plan en aanpak. Gemeentes leggen regelmatig ook de administratie neer bij zo’n samenwerkingsverband. Bij zulke aanbestedingen weegt een stabiele financiële positie sterk mee. Een organisatie die zijn financiële zaakjes niet op orde heeft, krijgt een omvangrijke aanbesteding met regierol niet gegund. Ook daarom ben ik blij met een positieve jaarrekening.

Best mogelijke zorg, effectief en efficiënt

Bij verschillende gemeentes doen we inmiddels ervaring op met deze samenwerkingsverbanden. Het is ook wel een spannende ontwikkeling, zeker daar waar Kwintes de regie heeft over de gegunde opdracht. Hoewel we altijd al intensief hebben samengewerkt in het sociaal domein, verandert onze samenwerking met partners. Langjarige contracten en een lumpsumfinanciering maken ons sterk afhankelijk van elkaar. Verbinding en vertrouwen zijn dan nóg belangrijker. Cliënten geven alvast aan dat zij blij zijn met de regierol die Kwintes neemt. Zij zien dit als een positieve ontwikkeling.

Dus ja: ik ben trots ben op de jaarrekening. Maar ik kan ook goed relativeren. De plus over 2021 is namelijk deels te ‘danken’ aan de Wlz-financiering die we al ontvingen, terwijl de werkzaamheden vertraging opliepen. Die kosten maken we dus in 2022. En natuurlijk draait het uiteindelijk niet om de centjes, maar om de mensen die we ondersteunen. Voor hen zetten we ons in – dag in, dag uit. En dat blijven we graag nog lang doen.