Overzicht

Bruisnest voor de vrijwilligers open  

1 mei 2020

Vanaf komende week zullen een vaste groep mensen hun vrijwillige werkzaamheden bij Het Bruisnest in Gouda volgens een rooster weer op kunnen pakken. Per keer zijn dan maximaal 10-15 mensen aanwezig. Het Bruisnest blijft dicht voor bezoekers.

Alle inloopcentra en dagbestedingscentra van Kwintes zijn in deze periode van het coronavirus conform de richtlijnen van het RIVM gesloten omdat hier normaliter grote groepen mensen bij elkaar komen. Daar waar een client geholpen kan worden en die nu het risico loopt op grote(re) psychische problemen, biedt Kwintes onder specifieke randvoorwaarden (zoals het houden van 1,5 meter afstand) een activiteit aan. Kwintes wil hiermee cliënten die het erg zwaar hebben een afleiding bieden, het isolement doorbreken en betekenis geven aan hun bestaan. Voor hen is dagbesteding van zeer grote waarde.

Online

Uiteraard worden er ook online activiteiten op afstand op creatieve wijze aangeboden. Op maandag en vrijdag wordt Het Bruisjournaal uitgezonden (zie facebook van Het Bruisnest) met nieuwtjes en zaken die de mensen kunnen doen. Via Skype worden activiteiten geboden, zoals bingo. De prijsjes worden op een veilige wijze thuis gebracht. Ook is er veel belcontact. Komende week wordt via livestream een open podium georganiseerd waarbij mensen een gedicht kunnen voorlezen, een lied zingen, muziek spelen, poëzie etc. Eenzame mensen ontvangen een attentie aan huis en in samenwerking met andere organisaties worden bloemen of bonbons bezorgd.