Overzicht

Cliënt tevreden over Kwintes in Lelystad

6 juli 2017

Lelystedelingen die gebruik maken van extra hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn daar over het algemeen positief over. Dat blijkt uit het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek van de gemeente.

Van de 1230 mensen die de gemeente vroeg om mee te werken aan het onderzoek, deden er uiteindelijk 437 mee. Met name de tevredenheid over de huishoudelijke ondersteuning is toegenomen. Het rapportcijfer steeg van een 6,5 in 2015 naar een 7,3 in 2016.

‘Het gaat beter’
Wethouder Janneke Sparreboom (VVD) is blij met de uitkomsten. “2015 was een overgangsjaar en dat brengt altijd onrust met zich mee, dus het is fijn te zien dat het nu beter gaat”, zegt ze. In 2015 gingen veel zorgtaken over van het Rijk naar de gemeenten, zoals de ondersteuning thuis en de dagbesteding. Deze onderdelen kregen nu een 8,0 en een 7,9.

Prettige samenwerking
Ook de betrokken zorgpartijen, zoals Kwintes, Woonzorg Flevoland en Triade, zijn erg te spreken over de gang van zaken. Zij vinden de onderlinge samenwerking prettig en zien dat terug in de cijfers die in het tevredenheidsonderzoek worden gegeven.

Kritiek is er onder meer op de bereikbaarheid van de sociale wijkteams, die het aanspreekpunt zijn voor zorg en ondersteuning. De telefonische bereikbaarheid laat volgens het onderzoek te wensen over. De zorginstellingen beamen dat er hier een verbeterpunt is.

Bron: Omroep Flevoland, 05-07-2017