Overzicht

Inspiratietour over zorginnovaties

2 december 2019

In oktober en november hebben er bijeenkomsten over innovatie plaats gevonden. Tijdens deze bijeenkomsten dachten Kwintes medewerkers uit diverse regio’s na over innovaties in de geestelijke gezondheidszorg.

Er werden slimme oplossingen, sociale en technische trends besproken zoals  De stad van de toekomst en de slimme (woon)zorgwereld waren daarbij het hoofdthema.

Tijdens de bijeenkomsten werden medewerkers stapsgewijs uitgedaagd om een innovatieve oplossing te bedenken waarmee ze cliënten of collega’s binnen Kwintes konden helpen met hun problematiek

De ideeën werden aansluitend gepresenteerd aan alle aanwezigen. Ideeën die o.a. tijdens de sessies naar voren kwamen zijn:
– de inzet van habatica (digitale spellen om taken en doelen te bereiken)
– een smartwatch om medewerkers te coachen bij het werk
– een interactieve app die cliënten helpt door middel van opdrachten om stapjes te zetten richting Werk.

De output van al deze bijeenkomsten nemen we mee naar het Kwintes Innovatielab. Daar onderzoeken we hoe en of er een vervolg aan wordt gegeven.