Overzicht

Crisisopvang voor jongeren in Hilversum

5 november 2018

Het is een onzichtbaar probleem in de regio Gooi en Vechtstreek. Jongeren die geen dak boven hun hoofd hebben. Voor deze groep jongeren opent Kwintes een nieuwe crisisopvang in Hilversum. In de bestaande opvang voor daklozen aan de Neuweg komen acht plekken speciaal voor de jongere doelgroep.

Dat jongeren geen thuis hebben of bij vriendjes op de bank slapen is geen nieuw fenomeen. Volgens Harro Koeleman, manager van Kwintes, ontbreekt een goede opvang voor 16 tot 27- jarigen in de zorgketen. ‘Ook jongeren blijven langer thuis, door bezuinigingen en het anders inrichten van de zorg, maar soms gaat het thuis echt niet meer en moeten ze elders opgevangen worden.’ Tot op heden kwamen jongeren in de daklozenopvang voor volwassenen terecht. Een ongewenste situatie, aldus Koeleman. ‘Dat is een ruige wereld, waar we geen jongeren tussen willen.’

De crisisopvang komt tot stand in samenwerking met Kwintes en het Leger des Heils en richt zich op de hele regio. Zij gaan in samenwerking met de gemeente, politie, de diverse zorginstellingen zoals Versa Welzijn, GGZ centraal, Jellinek, Sherpa enz. op signalen van jongeren af. Vanuit Kwintes werkt een team jongerenwerkers om contact te maken met jongeren. Op deze manier wordt negativiteit zoals drugsgebruik en criminaliteit doorbroken en voorkomen. In de crisisopvang komen jongeren tot rust. ‘Ze kunnen zo lang blijven als nodig is. Vervolgens begeleiden we de jongeren weer naar huis of een andere woonplek en helpen we ze naar school’, zegt Koeleman.

Dakloze jongeren is voor de opvang in Hilversum geen nieuwe doelgroep. ‘We zijn er goed op ingericht om ze hier te ontvangen. Er is beveiliging, we hebben een goed pand en hanteren een zero-tolerance beleid. Dat is van belang: je bent van harte welkom, maar je moet wel normaal doen. Als het niet goed gaat, heeft dat consequenties’, vertelt de Koeleman.