Overzicht

Crisissituaties in Lelystad verminderen

24 september 2018

 Doordat Kwintes, Woonzorg Flevoland en de Sociaal Wijkteams van Welzijn Lelystad nog beter met elkaar gaan samenwerken, wordt de begeleiding en zorg van en voor mensen met psychische problemen effectiever. ‘Het doel is dat minder mensen in een crisissituatie terecht komen.’
De politie in Lelystad krijgt steeds vaker meldingen over mensen met verward gedrag. GGZ instellingen kunnen steeds minder patiënten opnemen. Zij bieden steeds vaker extramurale zorg. Psychisch kwetsbare mensen blijven daardoor vaker in de wijk wonen. De gemeente zet daarom in op begeleiding en ondersteuning van deze kwetsbare groep mensen door structureel en incidenteel extra geld beschikbaar te stellen. Dit geld wordt door een gezamenlijke aanpak besteed aan zorg en begeleiding van mensen die bijvoorbeeld psychotisch zijn, zichzelf verwaarlozen of het lastig vinden om hun leven weer op de rit te krijgen.
Het hele artikel lezen? Crisissituaties in Lelystad vermindereen

Bron:  www.flevopost.nl
Corinne Groenenberg, 21-09-2018