Overzicht

De waarde van Samen Sterk

8 oktober 2019

 

Samen Sterk is een nieuw zorgconcept van Kwintes. Het doel van Samen Sterk is om deelnemers meer vanuit eigen talenten te laten ontwikkelen. Iedereen heeft bepaalde talenten die ingezet kunnen worden om anderen te helpen.

Daarnaast is het betrekken van het eigen netwerk een bekende tendens binnen zorg en welzijn. ‘Betrek de sociale omgeving bij het oplossen van problemen, is de opdracht die sociale professionals vanuit de overheid hebben meegekregen’, schrijft kennisinstituut Movisie. Maar wat als cliënten niet of nauwelijks een sociaal netwerk hebben? En als er al een netwerk is, wordt er vaak al genoeg druk gelegd op ouders, grootouders, broers en zussen. In de praktijk is de drempel vaak groter voor de cliënt om juist dit netwerk in te schakelen, er heerst een ‘ik los het zelf wel op’ sfeer.

Ook door stigmatisering voelen veel mensen met psychische problemen zich onbegrepen en aan de zijlijn staan van de maatschappij. Het ontbreken van een daginvulling en een netwerk vergroot de eenzaamheid nog eens extra bij hen.

Goede sociale contacten verminderen juist eenzaamheid en dan vooral een gevarieerd netwerk van vrienden, familie en kennissen. Hier zet Samen Sterk op in door een kleine groep samen te stellen die op vriendschappelijke basis met elkaar optrekken, elkaar ondersteunen en elkaar helpen. Door te bouwen aan een fundament van veiligheid en respect binnen een vaste groep deelnemers kan aan vertrouwen gewerkt worden. De samenhang tussen deelnemers helpt om de individuele capaciteiten te versterken.

‘Doordat ik omga met de andere deelnemers van Samen Sterk leer ik het onderscheid tussen goede, opbouwende contacten en contacten die mij negatief beïnvloeden.’  Deelnemer Samen Sterk

Vanuit de relatie hulpvrager-hulpverlener is het meer gebruikelijk om te leunen op de hulpverlener en minder zelfredzamer te zijn. Vanuit de relatie tussen deelnemers van Samen Sterk is deze relatie gelijkwaardiger. Deze vrijheid kunnen ze gebruiken om de dingen op hun eigen manier op te lossen. Ook bepalen ze in zekere zin wie binnen de groep van welk probleem afweet. Daarnaast is wederkerigheid een belangrijk aspect bij Samen Sterk.

Het concept Samen Sterk voorkomt dat mensen wegkwijnen in eenzaamheid met gezondheids- en psychische problemen als gevolg. Het brengt mensen in beeld die normaliter tussen wal en schip vallen, zoals zorgmijders. Samen Sterk is belangrijk voor identiteitsvorming en het tegengaan van stigmatisering, want het is een sociale behoefte van ieder mens om ergens bij te horen, zodat mensen zich erkend en geaccepteerd voelen.

Meer informatie?

Meer weten over Samen Sterk? Neem contact op.