Overzicht

Doorstroomwoningen: ‘Een belangrijke stap in de opvangwereld’

22 maart 2021

Een eigen woning. Lange tijd leek het onhaalbaar voor dakloze bezoekers van de dag- en nachtopvang in Amersfoort. Er was geen woonruimte te vinden in de stad. Tot de coronacrisis de kaarten opnieuw schudt…

Iedereen zag de noodzaak

Kwintes is bij de samenwerking betrokken voor begeleiding en de huurcontracten met Alliantie en Portaal. De woningcorporaties denken mee over geschikte woningen en wijken, en gemeente Amersfoort coördineert en verbindt. ‘Het netwerk wonen en zorg van de samenwerkende partijen bestond al langer, iedereen zag de noodzaak van een concept’, vertelt Joeri Migchelbrink, adviseur wonen bij de gemeente Amersfoort. ‘De insteek van de overleggen was heel praktisch: wat is er nodig? Steeds schoof de expertise aan die nodig was. De ene keer was dit een vastgoedexpert, de andere keer een financieel adviseur. Dankzij alle gezamenlijke inspanningen konden de eerste mensen snel terecht op de Bombardonstraat. En bij de locaties aan de Watervlo en Huisjesslak ging het nog sneller, we wisten al wat we moesten doen.’

Zorgen wegnemen in de wijk

Een mooi voorbeeld van de samenwerking vindt Joeri het informeren van de omwonenden in de wijk. ‘We zijn als partners met de bewoners in gesprek gegaan om hen tijdig te informeren en om zorgen zo veel mogelijk weg te nemen. Vooraf waren mensen wat angstig. Ze zeiden: “Wat zijn dat dan voor mensen?” “Wat betekent het voor de buurt, het is zo gemoedelijk hier.” Maar de zorgmanager van Kwintes kon alles heel duidelijk en stapsgewijs uitleggen. “Het zijn mensen zoals jij en ik, het gaat vaak juist heel goed. Speelt er wat, dan kun je altijd terecht.” Aan het einde van dat gesprek waren buurtbewoners juist nieuwsgierig naar hun nieuwe buren en verwelkomend.’

Ondersteunen waar nodig

De doorstroomwoning laat zich goed vergelijken met een studentenhuis. ‘Mensen delen een huis, maar bepalen zelf hoe ze hun leven leiden’, vertelt begeleider Daan Schakelaar. Hij is projectleider doorstroomwoningen bij Kwintes. ‘Als begeleiders stappen we niet helemaal uit, we ondersteunen waar nodig. Bijvoorbeeld bij het vinden van een baan. Al kunnen bewoners dat ook heel goed op eigen houtje. Ik zie hoe mensen tot rust komen nu ze niet steeds hun spulletjes in de gaten hoeven houden. Ze beseffen: ik mag me inschrijven, ik word weer onderdeel van de maatschappij.’

De eerste mensen hebben al een eigen woning gevonden. ‘Een paar bewoners hadden geluk met lotingwoningen, die de woningcorporaties onder inschrijvers verloten. En 55-plussers maken meer kans, omdat er minder mensen inschrijven op een seniorenwoning. Verder lopen er een paar urgentietrajecten.’

Belangrijke stap voor opvangwereld

‘Kwintes, gemeente Amersfoort en woningcorporaties weten elkaar te vinden als het nodig is’, zegt Daan. En dat is over niet al te lange tijd, omdat de woning aan de Bombardonstraat maar voor een jaar is. ‘We houden onze ogen en oren open voor een nieuwe locatie’, zegt Joeri. ‘Het heeft onze prioriteit.’ De locaties Watervlo en Huisjesslak zijn voor vijf jaar. Daan: ‘Dat is een mooie periode om duidelijk beeld te krijgen. Hoeveel mensen stromen door? Wat werkt? Na twee jaar is de eerste evaluatie.’

Hoe blij is Daan met deze oplossing? Had hij deze mensen niet liever laten doorstromen naar zelfstandige woningen? ‘Natuurlijk, maar dat zit er gewoon niet in op dit moment. Zelfstandige mensen op deze manier verder helpen is the next best thing. Dit is een belangrijke stap in de opvangwereld.’