Overzicht

Expositie FotoVoice in Veenendaal

9 mei 2018

Leer de mensen kennen achter de vooroordelen die er zijn over verward gedrag. Expositie Fotovoice in Veenendaal laat zien dat niemand gek is. Over mensen met verward gedrag bestaan veel vooroordelen (stigmatisering). Ze krijgen te maken met onbegrip, vooroordelen, buitensluiting en discriminatie. Dit zit vaak diep geworteld in onze samenleving. De Expositie is tot 26 mei te bezoeken in de Cultuurfabriek. 

Wat is FotoVoice in Veenendaal?

FotoVoice laat bezoekers kennis maken met de mensen achter de stigma’s. De foto’s die getoond worden zijn gemaakt door mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid die de cursus FotoVoice hebben gevolgd. Zij willen op deze manier werken aan bewustwording en bestrijding van stigma dat kleeft aan een psychiatrische diagnose. Tegelijkertijd leren de deelnemers van de cursus vaardigheden om met stigma om te gaan en worden zij zich bewust van hun eigen talenten.

Stigma: Alleen gekken eten uit de vuilnisbak


‘Ik ben die gek die eten uit vuilnisbakken haalt en datgene eet wat op straat ligt. Ik doe dit het liefst ’s nachts zodat niemand ziet wat ik doe. Er hangen echter camera’s zodat de politie dit toch ziet en mij naar huis stuurt. Mijn vader en moeder worden ingelicht, die hangen brood aan de deurklink omdat ik niet open doe. Ik schaam mij omdat ik geen geld heb om eten in de winkel te kopen. Nu ben ik blij als ik naar de winkel kan gaan en wel eten kan betalen. Toch kan ik het niet laten naar vuilnisbakken te kijken als ik er langs loop.’  Foto en tekst door Willem- Pieter. 

Voorlichting en preventie

De expositie is een onderdeel van het project Tolerantie vergroting en taboe-doorbreken. Ervaringsdeskundigen, cliënten en buurtbewoners krijgen ruimte om hun verhaal te vertellen. Het gaat in dit project om toerusten van vrijwilligers en/of buurtbewoners in omgang met elkaar en mensen met een behoefte aan ondersteuning. Dit bestaat uit voorlichting aan bewoners, preventie waardoor burgers weten hoe te handelen als een buurman/buurvrouw verward gedrag vertoont. En ondersteuning van mensen in wijken en buurten die te maken hebben met verward gedrag.

Al deze activiteiten vinden plaats onder het project “Minder schotten… Meer lef”: Lokale aanpak ‘zorg voor personen met verward gedrag FoodValley Utrecht’. Het doel van het totale project is de realisatie van een sluitende aanpak rond zorg voor personen met verward gedrag.

Betrokken organisaties

Gemeente Veenendaal, Patrimonium, Rhenam Woningbouw, Veens, VWS Veenendaal, Buurtraad, Jellinek, Kwintes.