Overzicht

F-ACT Congres 2018 op 20 september, Domkerk in Utrecht

6 september 2018

 

De hulpvraag van de patiënt, zijn naasten en leefomgeving centraal stellen. Herstel op alle levensterreinen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid mogelijk maken door de zorg aan te bieden in de directe leefomgeving van de patiënt. Dat zijn de gezamenlijke ambities van Altrecht, Lister, Kwintes, Jellinek, gemeente Utrecht en Zilveren Kruis. Deze ambities staan centraal op het jaarlijkse F-ACT congres op 20 september 2018 in Utrecht, waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Via het gebiedsgericht werken willen de partners hun ambities waarmaken. Na afloop bent u volledig op de hoogte van:

  • De unieke vorm van samenwerking tussen partijen
  • De concrete ervaringen van betrokkenen
  • De laatste onderzoeksresultaten en best practices

Verleden, heden en toekomst komen aan bod. Professionals en werkers uit de ggz, Beschermd Wonen, gemeente, naasten, ervaringswerkers, (internationale) sprekers en andere belanghebbenden presenteren hun unieke verhalen en gaan met u in gesprek om de (door)ontwikkeling van F-ACT en gebiedsgericht werken in het belang van de patiënt en zijn/haar sociale en maatschappelijke omgeving te zetten. Daarmee is deze editie van het F-ACT congres uitermate geschikt voor iedereen die werkt in de ggz, de POH/huisarts, bij sociale wijkteams, welzijn, wonen en participatie, of zelf patiënt en/of verwant is.

Vernieuwen is delen, durven en samenwerken. En dat doen we in Utrecht!

Meer informatie en aanmelden: 
https://www.resilienceplus.nl/index.php/evenementen/fact-2018