Overzicht

Gele Oase voor herstel trekt door NOP

26 juli 2018

De BUS, die zaterdag 21 juli gepresenteerd werd op het Festival OORD in Emmeloord met spraakwater en kletskoppen voor bezoekers, gaat vanaf september een vaste route rijden door de polder. Het idee van de bus is van medewerker Anke Vergeer. ‘Ze zag een SRV-man een kratje met kruidenierswaren naar mensen brengen. Daarin zag ze zoveel dienstbaarheid. Dat bracht haar op het idee om met een bus naar de mensen toe te gaan’, vertelt Trista Hanssens uit Emmeloord, kartrekker van het project.

Gele Oase

Het rondreizend gezelschap van het BUS-team gelooft dat voor ieder mens ‘vrije ruimte’ noodzakelijk is. Een plek waar mensen gelijkgestemdheid en steun tegenkomen en ervaren. Waar gastvrijheid en ontmoeting de norm is die bijdraagt aan het gevoel van welbevinden. Daarvoor is de Gele Oase gecreëerd. ‘We zijn een rondreizend gezelschap dat gelooft in de waarde van gelijkwaardige ontmoetingen. In ontmoetingen die van betekenis zijn. Ontmoetingen die aangegaan worden door ons gezelschap, gevormd door mensen met levenservaring. Al rondreizend met de BUS is een ieder uitgenodigd om zich bij ons aan te sluiten’, vertelt Trista, die de bus ook een Gele Oase noemt. ‘Daarin zit de kracht van herhaling. We willen een band opbouwen. We komen terug.’

De BUS wil gastvrij zijn met het creëren van koffietafels in de BUS en pop-up terrassen rondom de bus zodat mensen gemakkelijker langskomen. ‘We willen dichterbij de mensen zijn en zoeken ze daarom ook op met de BUS. Iedereen kan van de diensten van de BUS gebruik maken. Bij ons is er ruimte voor het anders zijn’, benadrukt Trista. Dat uiteindelijk voor een Amerikaanse schoolbus gekozen is heeft alles te maken met het feit dat de herstelbeweging ooit in de Verenigde Staten begonnen is. Het project in de Noordoostpolder is volgens het rondreizend gezelschap uniek in Nederland. ‘Wie weet pakken ook anderen het op.’

Herstel

Herstel is het unieke persoonlijke proces waarin men zijn eigen leven (opnieuw) inhoud geeft. Het herstelproces leidt tot een (her)nieuw(d) zelfgevoel en identiteit. In dat proces (her)ontdekken mensen mogelijkheden voor een vervullend leven met of zonder kwetsbaarheid. Daardoor kunnen zij de symptomen een plaats en betekenis geven in het grotere geheel van hun leven en kunnen zij leren om over de gevolgen van de kwetsbaarheid heen te groeien. Vaak kunnen zij dan een nieuwe richting geven aan hun leven door een zoektocht aan te gaan naar zin en hoop.

Bron: De Noordoostpolder, Cees Walinga, 25-7-18