Overzicht

Gemeente, stop met financieren malafide BV’s in beschermd wonen

11 juli 2019

Kwetsbare burgers hebben recht op kwalitatief goede zorg, zonder winstoogmerk. Zij zitten niet te wachten op zorg van sjoemelende aanbieders die met minimale zorg cliënten maximaal proberen te cashen. Alleen gemeentes kunnen hier verandering in brengen. Een oproep van de Federatie Opvang in Skipr waar Kwintes volledig achterstaat. Link naar het volledige artikel treft u hier