Overzicht

Gewoon Thuis voor inwoners Midden- Holland

10 april 2018

Inwoners van Midden- Holland kunnen rekenen op 24-uur begeleiding genaamd Gewoon Thuis. Op 5 april bekrachtigde zes partijen hun bijzondere samenwerking op het gebied van Gewoon Thuis.

Kunnen terugvallen op begeleiding

Deze bekrachtiging kreeg vorm door de ondertekening van een intentieverklaring.  De zes partijen: Eleos, Leger des Heils, Kwintes, ASVZ, Gemiva-SVG en Lelie Zorggroep geven allen medewerking aan het project ‘Doorontwikkeling Gewoon Thuis’. Zo wordt gezorgd dat de meest kwetsbare mensen in de regio in hun eigen huis 24- uur per dag kunnen terugvallen op begeleiding.

Gewoon thuis: 24/7 geplande en ongeplande zorg

Met Gewoon Thuis is het streven om middels bijzondere begeleidingsvormen voor de meest kwetsbare mensen een veilige en gestructureerde thuissituatie te creëren. Bij deze bijzondere begeleidingsvorm moet onder meer worden gedacht aan het 24/7 bieden van zowel geplande als ongeplande zorg. “Met Gewoon Thuis in de regio Midden Holland bevinden we ons nu in een fase waarin de positieve resultaten van een eerdere pilot in Gouda en Krimpenerwaard worden doorontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor de gehele regio”, aldus projectleider Cora Kombrink van Kwintes.