Overzicht

Goed voorbereid op eigen benen

16 september 2021

Verhuizen, dat is geen kleinigheid. Voor mensen die beschermd wonen, is het een extra grote stap. Via de training Zelfstandig Huren geeft Kwintes bewoners een steuntje in de rug. Met goede gesprekken, creatieve opdrachten en een speelse e-learning bereiden deelnemers zich voor op wonen in de wijk.

Jolanda van Loon, beleidsadviseur wonen bij Kwintes, is projectleider voor de training. ‘Voor veel mensen is de stap van beschermd wonen naar zelfstandig huren niet makkelijk. Je moet zoveel zelf regelen. Niet alleen de verhuizing, maar ook heel veel dingen ervoor en erna: huurovereenkomst, sleuteloverdracht, vaste lasten, contact met buren en woningcorporatie. De training bereidt mensen daarop voor. Ook op de onlangs vernieuwde website Jewoontzelf en in de gelijknamige app staat veel informatie over zelfstandig huren. Die sluiten heel mooi bij de training aan.’

Alvast oefenen

De e-learning brengt kennis die normaal taaie kost is op een speelse manier over, via een aantal uitdagingen. Deelnemers worden praktisch op weg geholpen: hoe schrijf je je in bij WoningNet, zodat je het woningaanbod van alle woningcorporaties ontvangt? Hoe krijg je zicht op je budget? Wat wordt er in de huurovereenkomst geregeld? Wat komt er kijken bij een verhuizing? Hoe maak je kennis met je buren? En: wat kun je doen om je onderdeel te gaan voelen van de buurt?

Durven dromen

Deelnemers zijn enthousiast over de training. Wel geven ze aan de fysieke startbijeenkomst over dromen spannend en intensief te vinden, net als de slotbijeenkomst over buren en (zelf)stigma’s. ‘Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben vaak veel verlieservaringen, waardoor ze zijn gestopt met dromen’, legt trainer Elseline Kraak van Kwintes uit. ‘Terwijl dromen zo nodig is om te ontdekken wat je wilt. Daarom gaan we tijdens zo’n bijeenkomst visualiseren hoe hun huis eruit kan zien. Dat helpt mensen ontdekken wat ze belangrijk vinden in hun leven en in een woning. Een deelnemer vertelde bijvoorbeeld dat hij zijn auto graag dicht bij zijn woning wilde kunnen parkeren. Hij is niet goed ter been, dan kan hij er makkelijker op uit.’

Op je gemak

Elseline zet zich in voor een zo prettig mogelijke leeromgeving. ‘Als trainer is het je taak om te zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen. Bij de een kost dat niet zoveel moeite, die heeft duidelijk zin in de volgende stap. Een ander ziet er tegenop, of zit niet lekker in zijn vel. Hoe meer mensen zich op hun gemak voelen, hoe beter ze de stof kunnen opnemen. Andersom geldt ook: is de energie op, dan stoppen we ermee en gaan we de volgende bijeenkomst verder.’

Mensen maken de e-learning op hun eigen moment. In alle rust op de groep, met de begeleider in de buurt voor als ze iets wilden overleggen én de mogelijkheid om de training even weg te leggen. Elseline: ‘Een tweetal maakte de e-learning samen. Helemaal prima als mensen zo zicht krijgen op waar ze staan en wat ze nog moeten doen. Ons doel is mensen op weg helpen.’

Meer varianten

De training Zelfstandig Huren is niet alleen geschikt voor doorstromers vanuit beschermd wonen. Ook mensen die ambulant begeleid worden en mensen zonder begeleidingsvraag kunnen er veel aan hebben. Verschillende woningcorporaties en gemeentes hebben al interesse getoond, weet Jolanda. ‘Uiteindelijk willen we de training graag in verschillende varianten uitwerken. Maar dat is de volgende stap. De eerste trainingen hebben we pas net achter de rug. Als eerste gaan we die verder aanscherpen.’