Overzicht

Gunning centrumgemeente Utrecht binnen

28 juni 2019

De Centrumgemeente Utrecht heeft de voorlopige gunning voor Beschermd Thuis en Beschermd Verblijf (voorheen Maatschappelijk Opvang en Beschermd Wonen) toegekend aan Kwintes. Daarnaast is Kwintes gecontracteerd voor individuele begeleiding en arbeidsmatige activering voor de stad Utrecht. Voorlopige gunning houdt in dat er nog een verificatiegesprek moet worden gevoerd. Tijdens dit verificatiegesprek worden de beoordelingsresultaten, eventuele aanpassingen en contractvoorwaarden besproken. De definitieve gunning is per 1 augustus 2019. Deze gunning is -inclusief verlengingen- voor 9 jaar.

De Centrumgemeente Utrecht heeft de voorlopige gunning bekend gemaakt en dat is positief voor Kwintes uitgevallen! Dit betekent dat Kwintes cliënten blijft begeleiden met psychische en psychosociale kwetsbaarheid die bij Kwintes wonen in Zeist, Doorn, De Bilt, Woerden en Stichtse Vecht. Het is fantastisch dat we hierdoor de continuïteit van zorg voor cliënten kunnen waarborgen. Eveneens is deze gunning van groot belang voor Kwintes en de medewerkers.

Bij de beoordeling van de inschrijvingen waren ook cliënten, ervaringsdeskundigen en mantelzorgers betrokken. Zij hebben de gemeente geadviseerd in het beoordelingsproces. We zijn de gemeenten (Utrecht en gemeenten Utrecht West en Zuid Oost) dankbaar voor het vertrouwen in onze aanpak en jarenlange expertise met betrekking tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe contractperiode is de ontwikkeling naar het (weer) zelfstandig (gaan) wonen met begeleiding thuis.

Aanvullende informatie op de website van de gemeente