Overzicht

‘Het antwoord is partnerschap’

22 juni 2021

Al onze medewerkers zetten zich met hart en ziel in voor cliënten. Oók onze directeuren. Dit jaar verwelkomden we twee nieuwe gezichten. Hoog tijd om ze wat beter te leren kennen. We vroegen ze het hemd van het lijf over onze koers: een toekomstbestendig thuis met Kwintes.

Wat is de kracht van Kwintes?

‘Kwintes is een grote speler in de GGZ-begeleidingswereld’, vertelt Tom Bourez, sinds februari directeur Markt. ‘We zijn een stabiele en gezonde organisatie met veel medewerkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die zich elke dag inzetten voor de mensen die we begeleiden. Op dit moment hebben we te maken met grote veranderingen, zoals de komst van de Wlz en intensivering van ambulante begeleiding. We zijn hard op zoek naar een nieuwe balans, en die gaan we zeker vinden. Ik ben ervan overtuigd dat Kwintes een belangrijke bijdrage kan leveren aan innovatie van de zorg, samen met partners in het maatschappelijke domein en opdrachtgevers.’

Welke koers vaart Kwintes?

‘Kwintes zet zich in voor een toekomstbestendig thuis voor cliënten’, zegt Hanneke Toebes, sinds februari directeur Zorg. ‘Vanwege de ambulantisering is dat steeds vaker een woonplek in de wijk. Daar willen we ook dak- en thuislozen vaker en sneller een eigen plek geven, in plaats van in de opvang. Daarnaast breiden we onze specialistische ambulante begeleiding uit, en ontwikkelen we beschermd wonen en opvang door. Hierbij focussen we op kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Maar we vergeten ook onszelf niet. We faciliteren medewerkers bij het versterken van hun vakmanschap, en werken aan een gezonde bedrijfsvoering. Zo bouwen we ook aan ons eigen fundament.’

Hoe lever je daar als directeur een bijdrage aan?

Hanneke: ‘Samen met Peter Boon ben ik verantwoordelijk voor Zorg. We zetten ons in voor een zo goed mogelijk herstelproces van cliënten. Onze pijler Zorg is niet los te zien van de twee andere pijlers en de ondersteunende afdelingen. We staan pal naast Wonen – verantwoordelijk voor het vastgoed van Kwintes – en Markt – die de contracten sluit en we werken nauw samen met de ondersteunende afdelingen. Sámen zetten we ons in voor cliënten. Ook werken we nauw samen met partners zoals gemeentes en corporaties aan vernieuwende initiatieven voor zorg en wonen in de wijk. Ieder heeft zijn eigen aandeel in beschermd en begeleid wonen, maar alleen samen tillen we deze zorg naar een hoger plan.’

Tom: ‘Markt kun je zien als de ogen en oren van de organisatie. In nauwe samenspraak met de pijlers Zorg en Wonen sluiten we verkoopcontracten met onze opdrachtgevers binnen het sociaal domein WMO en de Wlz. Ook verzorgen we de verantwoording aan opdrachtgevers, (zorg)marketing en communicatie. Heel Kwintes steunt op een goede samenwerking tussen Zorg, Wonen en Markt, wij versterken elkaar. Hierbij is de bijdrage van de ondersteunende afdelingen cruciaal.’

In een organisatie als Kwintes is verbinding een belangrijke voorwaarde om je werk te kunnen doen. Hoe maak je als directie verbinding met cliënten, medewerkers en partners?

Hanneke: ‘Als je samen dingen bereikt, voel je je verbonden met elkaar. Samenwerken is daarbij cruciaal. Dit is dan ook een van onze kernwaarden. We staan in contact met cliënten en medezeggenschapsraden, en werken samen met (keten)partners, gemeentes en corporaties. Daardoor zijn wij met elkaar in staat om cliënten met een psychiatrische kwetsbaarheid en/of psychosociale problemen zo goed mogelijk te ondersteunen met zorg en wonen.’

Tom: ‘Verbinden doe je door in de markt aanwezig te zijn, letterlijk op locatie. Ik sluit aan bij strategische, tactische en zo nu en dan ook operationele overleggen. En zorg dat ik altijd bereikbaar ben voor het inregelen van de juiste zorg op de beste plaats.’

Hoe kijk je naar de toekomst?

Tom: ‘De komende jaren worden weer cruciaal met de doorcentralisatie, teruglopende tarieven, en toenemende urgentie voor het vinden van een passende (woon)plek voor cliënten. Het antwoord daarop is partnerschap. Samen kunnen we de klus klaren. Niet door meer van hetzelfde te doen, maar door om te denken. Dan kom je tot alternatieven. Partners die daarin geïnteresseerd zijn, nodig ik van harte uit om samen op te trekken.’

Hanneke: ‘Ik wil graag bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarin mensen hun bestaan opnieuw inhoud en richting geven en het leven leiden dat bij hen past. Via Kwintes zet ik me daarvoor in. Doe je mee?’