Overzicht

Het is jouw schuld niet

20 november 2020

Foto: www.huiselijkgeweld.nl

Per jaar zijn er ruim 100.000 kinderen in Nederland die opgroeien in een onveilige situatie, dat is 3% van alle Nederlandse kinderen, oftewel: 1 kind per klas. En dit is nog maar het topje van de ijsberg. Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem, ondanks dat er veel aandacht is in de media voor dit onderwerp blijven de cijfers schrikbarend hoog.

Deze week is de Week tegen Kindermishandeling. Dit jaar is het thema ‘Leren van elkaar’, hiervoor mocht onze collega Charonne Bak naar de filmpremière ‘Jij bent de baas’ van Team-KIM. Ze vertelt waar de film over gaat en hoe zij dit terugziet in haar werk.

‘Thuis werd er gevochten, ik nam dit mee naar de buitenwereld. Ik werd opstandig, ik vocht op straat en kreeg de stempel probleemkind’, vertelt een jongen in de film. Hij was op zoek naar aandacht en iemand die kon zien dat het niet goed met hem ging. Iedereen wist wat er gebeurde, maar niemand vroeg hoe het met hem ging. ‘Ik had zo graag willen horen: het is jouw schuld niet’, vertelt hij. De jongen kreeg uiteindelijk een hulpverlener die hem echt kon zien en hem begreep.

‘Dat kind is compleet onhandelbaar’, of ‘mijn dochter mag niet met dat kind spelen hoor, dat meisje is zo vies.’ Heb je er ooit bij stilgestaan dat dit gezegd kan worden over kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie? Kinderen die opgroeien met huiselijk geweld vertonen heel uiteenlopend gedrag. Denk aan gedragsproblemen, dissociatie, concentratie problemen, zelfbeschadiging en depressiviteit. Kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld voelen zich vaak schuldig en eenzaam. Het loyaliteitsgevoel naar ouders en de schaamte is groot. Hierdoor zullen kinderen niet snel uit zichzelf vertellen wat er zich in hun ‘veilige’ thuishaven afspeelt.

Als jeugdhulpverlener is het belangrijk om jezelf te kennen en jezelf te durven laten zien. Af en toe mag je dat professionele jasje even uitgooien. Emoties en gevoelens mogen er zijn, maak ruimte om alles bespreekbaar te maken. Een vertrouwensband opbouwen vraagt veel geduld, creativiteit en flexibiliteit. Ik zie vaak dat kinderen de grip kwijt zijn op hun leven. Aan mij de taak om naast het kind of de jongere te staan en samen zorgvuldig de tijd te nemen om de grip beetje bij beetje weer terug te krijgen. De belangrijkste boodschap is: het is jouw schuld niet.

Auteur: Charonne Bak