Overzicht

Hoe denken de politieke partijen over de GGZ?

13 februari 2017
Stemmen

Op 15 maart 2017 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hoe denken de politieke partijen over belangrijke thema’s in de ggz? De speciale website kiesvoorggz.nl geeft alle informatie. De website is een initiatief van GGZ Nederland, Landelijk Platform GGz/MIND, Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut, zo meldt Trimbos.

De aandacht voor geestelijke gezondheid is groter dan ooit. Net als het belang en de meerwaarde van goede geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg. En niet alleen patiënten, cliënten en familieleden hebben daar baat bij, ook de samenleving profiteert hiervan. Het is daarom belangrijk te weten hoe verschillende politieke partijen denken over geestelijke gezondheidszorg.

Hun partijstandpunten met betrekking tot de ggz zijn daarom te vinden op de ggz-kieswijzer die sinds vandaag online is: www.kiesvoorggz.nl. Deze website biedt informatie die door de politieke partijen is aangeleverd aan de hand van 11 verschillende thema’s: de toekomstvisie voor de ggz, de rol van de landelijke overheid, het eigen risico en de geestelijke gezondheid in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook komt leefstijl, ambulante zorg, toegankelijkheid ggz, beschermd wonen, stigmatisering, ouderen zorg en arbeid den participatie aan bod.