Overzicht

Hulp aan mantelzorgers

18 september 2018

Kwintes begeleidt mensen met een psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheid. Cliënten wonen in een beschermde woonvorm of zelfstandig. Fieke Pennings werkt bij Kwintes als adviseur informele zorg, ze biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Fieke: ‘Voor het welzijn en het herstelproces van mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid zijn de mensen die om hen heen staan heel belangrijk.’

Mantelzorgers in beeld

‘Een deel van de cliënten bij Kwintes heeft familie, naasten, vrienden, buren of een maatje, die betrokken zijn’, vertelt Fieke. ‘Zij komen bijvoorbeeld op bezoek of gaan mee naar de tandarts. Maar een deel heeft geen contact of moeizaam contact. Dat laatste komt veel voor. We brengen in kaart wie er betrokken zijn. Maar daar blijft het niet bij: onze aandacht ligt steeds meer bij het onderhouden van het contact en het ondersteunen. Voor ons is het belangrijk om te weten wie er om een cliënt heen staan en wat zij doen. En nog belangrijker is het om te weten hoe dat is voor hen en waar zij behoefte aan hebben om maat te houden en zich staande te houden.’

Familie-ervaringsdeskundige

‘Een familielid kan zelf hulp of ondersteuning nodig hebben’, vervolgt Fieke. ‘Een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid van een naaste heeft vaak een enorme impact op de rest van zijn of haar omgeving. Het is van belang om zelf op de been te blijven. Inzet van familieervaringsdeskundigheid is hierbij ondersteunend. Een familie-ervaringsdeskundige is iemand die zelf veel ervaring heeft met ernstige psychiatrische aandoening in zijn of haar eigen gezin. Allereerst worden de professional en de ervaringsdeskundige geschoold en getraind. Een professional van Kwintes en een familie-ervaringsdeskundige gaan in gesprek met familie, dat kan een aantal keer zijn. Zij krijgen geen inzicht in het dossier en de achtergrond van de cliënt. Dit om volledig onafhankelijk en onbevooroordeeld in het contact met de familie te zijn. Zij gaan dus af op het verhaal van de familie of andere naaste. ‘

De gesprekken zijn bedoeld voor:

  • (H)erkenning van de situatie
  • Psycho-educatie (meer inzicht geven in de psychiatrische problematiek bij uw naaste)
  • Informatie (over bijvoorbeeld het belang van medicatie)
  • Advies over bijvoorbeeld hoe te reageren op bepaald gedrag van uw naaste

Contact

U kunt contact opnemen met Fieke Pennings, adviseur informele zorg Kwintes, door een mail te sturen naar: f.pennings@kwintes.nl. Ze vertelt graag meer over de familieervaringsdeskundige ondersteuning. Tevens over het in beeld hebben en houden van de familie en naasten.

Ze hoort graag ervaringen, vragen en opmerkingen, aanvullingen en inspiraties, over mantelzorgondersteuning in de psychiatrie.

Bron: Veens, september 2018