Overzicht

Hybride team helpt kwetsbare inwoner op weg

24 mei 2022

Hoe kunnen we burgers die zorg nodig hebben zo goed mogelijk ondersteunen? Deze vraag houdt gemeenten bezig sinds de decentralisatie van de zorg. Ook de gemeente Wijk bij Duurstede. Zij innoveert het zorglandschap met ‘open hoofd en hart’. Sinds april staat hier een gloednieuw zorgteam klaar voor kwetsbare inwoners.

In het zorgteam VAK 2.0 zitten drie zorgaanbieders: Santé, Abrona en Kwintes. Samen hebben ze veel expertise – van psychosociale problematiek tot verstandelijke beperking en dementie. Daarnaast neemt een welzijnscoach vanuit de lokale welzijnsstichting Binding deel aan het team. De missie van dit hybride team? Kwetsbare burgers koppelen aan de juiste zorg, zowel formele als informele zorg. ‘In Wijk bij Duurstede zijn bijvoorbeeld veel voorzieningen op het gebied van welzijn’, zegt Cathy Venselaar, beleidsmedewerker sociaal domein. ‘Van sportmaatjes tot eetclubjes. Maar toch werd hier niet optimaal gebruik van gemaakt. VAK 2.0 brengt burger, zorg en welzijn bij elkaar.’

Brede expertise

Het team komt voort uit een Europese aanbesteding die de gemeente uitzette onder honderd zorgaanbieders. ‘We vroegen ze zelf een plan te maken’, zegt Cathy. ‘Veel zorgaanbieders zagen dat niet zitten, maar Santé, Abrona en Kwintes en Binding gelukkig wel. Een Wmo-adviseur gaat met de inwoner in gesprek en geeft zo nodig een indicatie af. Het team zorgaanbieders bepaalt vervolgens zelf wie van de drie partners het traject opstart en hoe welzijnsvoorzieningen daarbij te betrekken. We hebben afspraken over de termijn waarbinnen dat moet. Hulpvragers gaan vervolgens een traject in met formele en informele zorg. Elke inwoner kan een aantal uur per jaar gebruikmaken van de welzijnscoach. Deze gaat soms ook mee naar de eerste intake met de inwoner.’

Meer dan budgetten

Cathy heeft grote verwachtingen van het team. Ze denkt dat inwoners hiermee beter de regie over hun huishouden terugkrijgen en leren om sociale contacten aan te gaan. ‘Het duurt altijd even voordat de eerste succesverhalen komen. Zoals inwoners die met een sportmaatje wél aan het sporten blijven. Of mensen die eerst onder begeleiding koken en daarna bij een eetclubje aansluiten. Het team en de hulpvragers werken dus echt naar doelen toe. Daarbij monitoren ze: Wat lukt wel? Wat lukt niet, en waarom? Ook de welzijnscoach houdt vinger aan de pols of inwoners wel de ondersteuning krijgen die afgesproken is.’

Voor gemeenten die enthousiast raken van de aanpak van Wijk bij Duurstede heeft Cathy een tip. ‘Zet je hoofd en hart open als je nadenkt over oplossingen en zorg voor een goede samenwerking met zorgaanbieders. Het succes hangt niet alleen af van budgetten. In Wijk bij Duurstede hebben we echt een partnerschap met VAK 2.0. Als gemeente kozen we er bewust voor om de zorgaanbieders zelf met een plan te laten komen. Zij hebben de expertise en het enthousiasme om zoiets op te zetten. We realiseren ons ook dat er tijd nodig is om zo’n team op te starten. Er is veel kennis en kunde, maar het kost ook tijd om gevoel te krijgen voor deze manier van werken en om werkculturen samen te brengen.’

Inclusieve woonwijken

Betere ondersteuning en meer kortdurende zorg als dat mogelijk is. Dat is de ambitie van Wijk bij Duurstede. Tegelijkertijd ziet Cathy een gestage stijging van mensen die hulp nodig hebben. Dat is een spanningsveld, zeker met een krappe arbeidsmarkt. ‘Een deel van deze mensen kunnen we hopelijk zodanig ondersteunen dat ze zelfstandig hun leven oppakken en netwerken opbouwen. Zij hoeven bij toekomstige vragen dan niet altijd meer bij de gemeente aan te kloppen. Of kunnen zelf of met hulp van hun netwerk eerder ingrijpen zodat obstakels niet uitgroeien tot problemen.’

Cathy droomt intussen over inclusieve woonwijken, waar mensen met een beperking zich meer welkom voelen. Over verbonden buurten en vrijwilligersteams. ‘Een samenleving waarin mensen meer naar elkaar omzien. Het is echt dichterbij dan we denken. Een welzijnscoach kan hier ook een belangrijke rol bij spelen.’ Het hybride team is binnenkort niet meer het enige in Wijk bij Duurstede. ‘Er komt ook een team dat zich richt op meer inzet vanuit groepen. VAK 2.0 doet vooral individuele trajecten. Als het goed is, gaan de teams ook samenwerken en elkaar versterken. Juist die verschillende aanpakken vanuit twee gemotiveerde teams is erg interessant om te volgen.’