Overzicht

Impact van huiselijk geweld

9 april 2020

De laatste uitzending van Olcay en Huiselijk Geweld staat in het teken van de impact van huiselijk geweld op het verdere leven. Er is aandacht voor hoe je een overlevings-mechanisme ontwikkelt en wat er nodig is om vanuit je trauma’s weer in je kracht te komen. Hoe je op zoek kan gaan naar leiderschap in jezelf. Onze maatschappelijk werker Hannelies bekeek de uitzending en geeft haar reactie.

Angst, boosheid en schuldgevoelens

De vrouwen die hun verhaal vertellen, spreken over de angst en boosheid die het geweld bij hen opriep.  Zij hebben schuldgevoelens ten opzichte van hun kinderen die dit geweld hebben moeten meemaken. Soms wonen kinderen tijdelijk in een pleeggezin, omdat de moeder door de zwaarte van haar ervaringen eerst aan haar eigen herstel moet werken, voordat ze er weer volledig voor de kinderen kan zijn.Maar ook voelen zij zich trots over het feit dat zij de cirkel van het geweld hebben weten te doorbreken, bijvoorbeeld door naar de vrouwenopvang te gaan. Hoewel vrouwen geen prettige herinneringen hebben aan die periode van isolatie en afhankelijkheid, vinden ze daar toch een kentering in hun leven.

Verwerken van trauma’s

Bij Kwintes Team Begeleiding en opvang bij Huiselijk Geweld geven we erkenning voor de pijnlijke ervaringen. Dit doen wij door actief te luisteren en de vrouw in haar context te zien. Het proces naar leiderschap in jezelf, de regie verkrijgen over je eigen leven, begint bij het herkennen van diverse gevoelens en eigen grenzen. Dan komt er een moment om uit te zoeken welke trauma’s verwerkt moeten gaan worden. Als maatschappelijk werker help ik de vrouw daarin een weg te vinden. Dit doen we door individuele gesprekken te voeren met de vrouw, gesprekken met de ex-partner aangaande de kinderen en groepsgesprekken. Een voorbeeld hiervan is de inzet van ervaringsdeskundigen die hun verhaal van herstel en herwonnen vrijheid aan onze vrouwen vertellen. Hieruit put de vrouw moed.

Weer aan het werk

Zodra de vrouw haar veerkracht voelt, is het essentieel om weer een plek te vinden in het werkzame leven. Vrouwen worden door de werkers gesteund en gestimuleerd hun talenten en ambities te (her)ontdekken. De specialistisch trajectbegeleider gebruikt haar netwerk om vrouwen toe te leiden naar (een begin van) economische onafhankelijkheid.

In deze aflevering blijkt prachtig hoe bevrijdend het is om opnieuw je eigen kwaliteiten te kunnen inzetten. De één gaat aan de slag bij een werkgever en de ander wordt eigen baas. Kortom, het bouwen aan economische onafhankelijkheid biedt een nieuw toekomstperspectief!

Heb jij te maken met huiselijk geweld?

Voor hulp, advies of vragen bel met:

Vrouwenopvang in Gouda 0615942083 Vrouwenopvang in Amersfoort 0334672154

 

Bel 112 bij direct gevaar!