Overzicht

Intentieovereenkomst Stedelijk Integraal Team Lelystad ondertekend

27 januari 2020

 

Bestuurders van GGz centraal, GGD Flevoland, Politie, Woonzorg Flevoland, Kwintes, Welzijn Lelystad, Centrada en gemeente Lelystad ondertekenden op 22 januari de intentieovereenkomst om te komen tot een gezamenlijke aanpak op het gebied van complexe psychosociale problematiek. Foto: Fotostudio Wierd

Bestuurders van GGz centraal, GGD Flevoland, Politie, Woonzorg Flevoland, Kwintes, Welzijn Lelystad, Centrada en gemeente Lelystad hebben woensdag 22 januari de intentieovereenkomst Stedelijk Integraal Team ondertekend. In dit team werken deze partijen samen op het terrein van wonen, ondersteuning, zorg en veiligheid om te komen tot een samenhangende en effectieve aanpak ten behoeve van inwoners met complexere psychische problematiek.

Passende ondersteuning en behandeling

‘Het beleid is erop gericht dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen’, aldus wethouder Nelly den Os. ‘Juist vanwege het vergroten van de leefbaarheid in de wijk is het van belang dat er passende ondersteuning en behandeling geboden wordt aan onze inwoners. Dit vraagt niet alleen inzet van professionals, maar ook van de betrokkene zelf en zijn/haar naasten. Het ondertekenen van deze intentieovereenkomst is een belangrijke stap in de gezamenlijke aanpak van complexe problematiek’, aldus de wethouder. Peter Visscher, zorgmanager bij Kwintes vult aan: ‘Vanuit deze gezamenlijkheid nemen wij onze verantwoordelijkheid om actief oplossingen te zoeken voor mensen die in de knel zitten.’

Integrale samenwerking voor goede en passende zorg

De samenwerkende organisaties in Lelystad constateren een toename van inwoners met complexe psychosociale problematiek in de wijk. Om goede en passende zorg te bieden aan deze inwoners én de leefbaarheid van de wijk te bevorderen, is het nodig om meer intensief en structureel met elkaar samen te werken. Het Stedelijk Integraal Team functioneert als een opschalingsmodel voor professionals als een casus in de reguliere route vast dreigt te lopen of een casus erg complex is. Via deze integrale samenwerking kan complexe problematiek in wijken en buurten in Lelystad snel en adequaat worden opgepakt.