Overzicht

Jaarverslag 2019

28 april 2020

Het jaarverslag van Kwintes over 2019 is nu online. Kijk op www.hetjaarvankwintes.nl en lees wat wij hebben bereikt in het afgelopen jaar. Met tal van items en natuurlijk de benodigde cijfers!

Samen verbinden, innoveren en wonen

Bij Kwintes ligt de nadruk op verbinden. We ondersteunen cliënten bij het werken aan herstel zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk het netwerk van cliënten èn de samenleving.

We richtten ons in 2019 veel op het voorkómen. Dus het voorkomen van terugval in dakloosheid, het voorkomen van schulden, het voorkomen van ernstige problemen in gezinnen en het voorkomen van uitval van jongeren.

Met elkaar bedachten we in 2019 vernieuwende initiatieven voor zorg en wonen in de wijk zodat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

De website www.hetjaarvankwintes.nl dient als vervanging van het online magazine dat wij eerder verspreidden.