Overzicht

JeWoontZelf: goed voorbereid zelfstandig wonen

18 mei 2021

Een woning vinden, het huurcontract tekenen, de verhuizing regelen. Als je op jezelf gaat wonen moet je veel regelen. En dat kan best lastig zijn voor cliënten die uitstromen van beschermd wonen naar een zelfstandige woning. Daarom heeft Kwintes de website JeWoontZelf dit jaar in samenwerking met de gemeente Amersfoort uitgebreid.

‘Cliënten die uitstromen naar een zelfstandige woning hebben extra behoefte aan een goede voorbereiding’, vertelt Jolanda van Loon, beleidsadviseur wonen bij Kwintes. ‘Voor mensen zonder psychische problemen is een verhuizing soms al veel – laat staan voor onze cliënten. Hoe beter ze weten wat hun te wachten staat, hoe groter de kans dat het zelfstandig wonen een succes wordt.’

Zelfstandig voorbereiden

Op JeWoontZelf is daarom volop informatie beschikbaar over bijvoorbeeld huren, financiën, veiligheid en prettig wonen. Via checklists, testjes, video’s en tips leren cliënten hoe hun toekomstige leven als zelfstandig huurder eruit kan komen te zien. ‘Het gaat over heel praktische zaken, zoals contracten en verzekeringen, maar ook over hoe je omgaat met je huurbaas of buren’, vertelt Jolanda.

De website bestaat al sinds 2017. Dit jaar werd de informatie geüpdatet én kwam er een app, zodat de tool nog toegankelijker wordt. Cliënten kunnen zo heel zelfstandig aan de slag met hun eigen verhuizing.

Samen vernieuwen

Bij de vernieuwing van JeWoontZelf speelden een paar dingen een rol. Eerst was er een vraag vanuit de gemeente Amersfoort. Zij wilden een handboek maken voor cliënten die zelfstandig gaan wonen. ‘Bij een eerste inventarisatie stuitten we op JeWoontZelf’, vertelt Arieke van Andel, senior beleidsregisseur bij de gemeente Amersfoort. ‘De content vonden we zo nuttig, dat we Kwintes vroegen of we er samen iets mee konden. Dat zagen ze wel zitten. We vroegen cliënten van Kwintes en GGz Centraal mee te denken over de nieuwe indeling en het soort informatie waar ze écht behoefte aan hebben. Zo weten we zeker dat we optimaal helpen.’

Lokale adresjes

De content op JeWoontZelf is nu algemener ingestoken en niet meer speciaal geschreven voor cliënten van Kwintes. Ook deed de gemeente nog een aanvullend voorstel: ‘We wilden de bestaande informatie graag aanvullen met lokale adressen, zodat mensen heel gemakkelijk kunnen zien waar ze in Amersfoort en andere gemeenten in de regio terechtkunnen voor dagactiviteiten, ontmoetingen of ondersteuning bij werk en inkomen. Zo ontstond het extra thema: “Hulp in de buurt”.’

Goede combinatie

De vraag vanuit de gemeente Amersfoort viel samen met een nieuw project binnen Kwintes zelf. ‘We hebben het afgelopen jaar een training Zelfstandig Huren ontwikkeld waarin alle thema’s van JeWoontZelf aan bod komen’, zegt Jolanda. ‘De vernieuwing was een uitgelezen kans om alles op elkaar te laten aansluiten. De training en JeWoontZelf vormen nu een mooi pakketje dat cliënten nóg beter moet voorbereiden op die spannende volgende stap in hun leven.’ Voor de training starten binnenkort de eerste pilots.

Steeds completer

‘De eerste geluiden van cliënten en hulpverleners op het vernieuwde JeWoontZelf zijn positief’, zegt Jolanda. Ook Arieke hoort dat wijkteams in de gemeente vaker naar het platform doorverwijzen. Beide partijen hopen dat JeWoontZelf zoveel mogelijk mensen gaat helpen om de stap naar zelfstandig wonen goed voor te bereiden. ‘Wie weet kunnen we in de toekomst samenwerken met meer gemeenten en de informatie uitbreiden met nóg meer handige lokale adressen’, vertelt Jolanda. ‘Dan wordt het platform steeds completer.’