Overzicht

Kamers voor jongvolwassenen met begeleiding

5 november 2018

In Amersfoort is in een voormalig kantoorgebouw gestart met de verhuur van kamers. Een deel hiervan wordt ook verhuurd aan cliënten van zorgorganisaties  waaronder Kwintes, die de kamer als opstap kunnen gebruiken naar een zelfstandige woning.

Doelstelling van deze tijdelijke invulling is dat samen met een drietal zorgorganisaties: Tussenvoorziening, Kwintes en het Leger des Heils in samenwerking met Gapph (beheerder kamerwoningen) een z.g. gemengd wooncomplex tot stand brengen. Een complex waarin jongvolwassenen afkomstig uit o.a. maatschappelijke woonvormen (weer) richting zelfstandigheid gaan en samen gaan wonen met jongeren die ook een start op de Amersfoortse woningmarkt maken. Een complex waarin bewoners elkaar helpen en ondersteunen bij het zelfstandig wonen, maar hopelijk vooral ook veel lol met elkaar gaan hebben. Het beheer door Gapph is dan ook gericht op het onderling verbinden en het opbouwen van een community.

Vorige week hielpen jongeren die binnenkort hun intrek nemen in dit voormalig kantoorpand een handje met het leuk en gezellig maken van deze locatie. Zij maakten graffiti doeken om de gangen te pimpen en er zijn buitenmeubelen gemaakt om lekker buiten te kunnen zitten. Een leuke eerste stap om je buren wat beter te leren kennen.