Overzicht

Kanshebbers Appeltjes van Oranje 2021

15 januari 2021

De Appeltjes van Oranje zijn jaarlijkse prijzen voor drie sociale projecten die zich inzetten voor een betrokken en leefbare samenleving. Het is een blijk van waardering voor het werk en de inzet van de winnende organisatie. De Appeltjes van Oranje 2021 staan in het teken van Mentale Kracht. Veertig projecten maken kans op een Appeltje. Maar liefst twee projecten waar Kwintes bij betrokken is zijn genomineerd voor dit prachtige initiatief van het Oranje Fonds.

Het Bruisnest

Het Bruisnest uit Gouda is een ontwikkelplaats waar vrijwilligers hun kwaliteiten en talenten kunnen inzetten om zo door te groeien naar een plek in de maatschappij. Het Bruisnest draait om meedoen en meetellen in de samenleving, positieve sociale ervaringen opdoen en het inzetten van eigen talenten en kwaliteiten. Door vanuit het sociaal isolement laagdrempelig in verbinding met de maatschappij te kunnen komen worden de kansen op re-integratie vergroot. Met de prijzen kunnen zij nog meer mensen met mentale problemen helpen en zorgen dat zij weer kunnen deelnemen aan de maatschappij. Vind jij ook dat zij deze impactvolle prijs verdienen? Stem dan hier!

Tandemmaatjes

Een Tandemmaatje is een ervaringsdeskundige die ervaring heeft op het gebied van levensontwrichting, psychische kwetsbaarheid en/of sociaal isolement en met het herstel daarvan. Op basis van gelijkwaardigheid wordt er een Tandemmaatje gekoppeld met een hulpvrager om te helpen bij het hervinden van eigen kracht en vertrouwen. Om op deze manier te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Er wordt gezocht naar een passende invulling waarbij de hulpvrager zijn talenten kan (her)ontdekken en ontwikkelen. Wil jij Tandemmaatjes helpen om nog meer maatjes samen te koppelen? Stem dan hier!

 

Lees hier meer over Appeltjes van Oranje 2021!