Overzicht

Orange the world: ‘Kennis, durf en empathie.’

25 november 2021

Het is vandaag International Day for the Elimination of Violence against Women. Jaarlijks staat de wereld op 25 november stil bij geweld tegen vrouwen en meisjes. Door COVID-19 en de lockdowns is met name het geweld in huis toegenomen. Orange the world is de internationale campagne waaraan meer dan 90 landen, waaronder Nederland,  meedoen om actie te voeren tegen geweld. Miriam Lit van Kwintes Team Begeleiding en Opvang bij Huiselijk Geweld vertelt wat haar bijdrage is aan een veilig bestaan.

Oranje is de kleur van een zonnige en veilige toekomst. Sinds 2005 breekt Miriam bij Kwintes oude patronen door om die veiligheid te waarborgen. Maar hoe doet ze dat? Vanuit een vertrouwde werkrelatie met de cliënt buigt ze oude denkwijzen en gedragingen om naar nieuwe patronen. Haar werkwijze leidt niet alleen bij de vrouwen tot nieuwe inzichten, maar ook het systeem er om heen. Een versterkt zelfbeeld en een welgemeende excuses zijn het resultaat van een gedurfde aanpak.

Miriam begeleidt vrouwen die in de opvang wonen en vrouwen die begeleiding aan huis krijgen. Ze werkt met name met de laatste groep aan wie ze ambulante begeleiding biedt. De focus ligt daar op het doorbreken van oude patronen en niet op regelzaken zoals een woning en financiën.

Een casus waarin een cliënt geslagen wordt door haar zoon komt bij Miriam terecht. Tijdens begeleidingsgesprekken zoomen ze in op de kindertijd om inzichten en bewustwording over rollen en patronen binnen het gezin van herkomst te krijgen. De vrouw blijkt een onveilige jeugd te hebben gehad en een oude traumatische gebeurtenis brengt haar schuld en schaamte. Miriam: ‘Ik zet verschillende methodieken in waardoor valkuilen in bijvoorbeeld communicatie aan het licht komen. Ik heb deze vrouw gecoacht in de voorbereiding op lastige gesprekken in werk en privé. Ze gaat ze aan waardoor ze zichzelf hoorbaar maakt. Ik vind het heel mooi om te zien dat haar harde werken zelfvertrouwen geeft waardoor ze niet alleen als mens groeit, maar ook in haar moederrol.’

Hoewel haar zoon niet openstaat voor gesprekken met Miriam, biedt hij zijn moeder zijn excuses aan voor wat er in het verleden is gebeurd.

Het gesprek aangaan met de pleger als de veiligheid dat toelaat, hoort bij haar huidige werkwijze. Miriam: ‘We kiezen geen partij als we het gesprek over geweld en veiligheid met ze aangaan. Vaak zijn de plegers niet trots op wat er is gebeurd. Er is nu ruimte om te bespreken hoe dat is gekomen en wat beide partijen nodig hebben om verder te gaan met hun leven, samen of apart. Dit vraagt onder andere om kennis, durf en empathie.’

Al enige tijd ziet Miriam dat de aanmeldingen vanwege huiselijk geweld zwaarder van aard zijn sinds de start van de pandemie. Ze denkt dat dit door de lockdowns komt. Hulpverleners bieden alleen online hulp aan en trauma’s spelen, door thuis te zitten, eerder op waardoor men agressief wordt en/of zich angstig voelt. Miriam: ‘Het is goed om jaarlijks stil te staan bij geweld tegen vrouwen en meisjes, omdat er nog teveel taboe op rust. Steek je kop niet in het zand als je veel ruzie hoort bij de buren. Wees alert, zeker als er kleine kinderen in het spel zijn. Probeer een keer te vragen hoe het met de buren gaat en/of win advies in bij Veilig thuis.’