Overzicht

Kenniscentrum Phrenos vindt IPS-programma Kwintes modelgetrouw

26 januari 2021

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) is goed op zijn plek bij een RIBW als Kwintes. Minstens zo goed als bij behandel ggz-instellingen, waarvoor de methodiek aanvankelijk werd bedacht. Kenniscentrum Phrenos beoordeelde de modelgetrouwheid van ons IPS-programma onlangs met een ‘goed’. Guus van Maurik, coördinator trajectbegeleiding, legt uit waarom.

Kwintes startte als eerste Nederlandse RIBW met IPS. ‘We werken er sinds 2014 mee, nadat de methodiek was komen overwaaien uit Amerika’, vertelt Guus van Maurik.  ‘Voor die tijd was het in Nederland de gewoonte om te focussen op het voortraject: stap voor stap de perfecte werkplek zoeken voor een cliënt met psychiatrische aandoeningen. Dat kon wel weken duren. De essentie van IPS is dat we mensen zo snel mogelijk proberen te plaatsen. Zonder vooraf van alles te oefenen en te trainen, dat doe je bij IPS op de werkplek.’

Wens van de cliënt

Dé kracht van IPS volgens Guus? De cliënt kiest zijn baan zelf, zijn wensen staan centraal. ‘Ieder mens wil zich nuttig maken en lol hebben in zijn werk. Dat is voor onze cliënten niet anders’, zegt Guus. ‘Veel plaatsingstrajecten gaan uit van belemmeringen. Zou je dat wel doen? Kun je dat wel? IPS gaat ervan uit dat de cliënt het kan, met de juiste begeleiding. Gewoon starten is juist goed. Zo ontdekt de cliënt in welke werkomgeving hij goed tot zijn recht komt.’

Wat heb je nodig?

Als de cliënt eenmaal aan het werk is, wordt deze intensief begeleid door de IPS-trajectbegeleider van Kwintes. ‘Pas als de cliënt aan de slag gaat, ontdekt hij wat hij nodig heeft’, legt Guus uit. ‘Dat is maatwerk. Als hij ergens tegenaan loopt, zoekt hij samen met de trajectbegeleider naar oplossingen – van werktijden aanpassen tot afspraken maken over een prikkelarme werkomgeving. Deze werkwijze maakt IPS goed geschikt voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen.’

Eigen draai aan IPS

Als RIBW kon Kwintes IPS niet een-op-een kopiëren naar Amerikaans voorbeeld. ‘De methode was bedacht voor cliënten van ggz-instellingen. We hebben er onze eigen draai aan moeten geven’, legt Guus uit. ‘Zo speelt onze IPS-trajectbegeleider een belangrijke rol als verbinder. Die helpt de cliënt zijn netwerk optimaal in te zetten, zodat hij de baan vol kan houden. Als mensen begeleid wonen, is bijvoorbeeld begrip van huisgenoten onmisbaar. Maar ook de woonbegeleider moet goed op de hoogte zijn. Om de cliënt te steunen en om een werkgever die belt goed te woord te kunnen staan. Die eigen invulling van IPS leverde ons complimenten op van Phrenos.’

Een hogere score

In het verleden scoorde het IPS-programma van Kwintes al een aantal keer ‘redelijk’ op de modeltrouwmeting van Phrenos. Waarom nu een ‘goed’? Guus: ‘We hebben de methodiek beter kunnen integreren in de organisatie en medewerkers zijn er goed vertrouwd mee geraakt.’ Guus is blij met de goede beoordeling, maar hij ziet het vooral als een bevestiging van wat hij in de praktijk ziet: IPS werkt. ‘In 2019 hebben we 33 procent van onze cliënten kunnen plaatsen en 11 procent startte met een opleiding. Een mooi resultaat. Helaas zijn de cijfers over 2020 niet representatief. Door de coronacrisis verdwijnen veel banen van onze cliënten.’

RIBW net zo modelgetrouw

Dat IPS bij een RIBW als Kwintes goed op zijn plek is, bevestigt ook een onderzoek van Diana Roeg, Programmaleider Onderzoek bij Kwintes. Diana publiceerde haar conclusies onlangs in het gerenommeerde vakblad voor psychiatrie Frontiers in Psychiatry, section Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation. Zij toonde met haar onderzoek aan dat IPS bij een RIBW net zo modeltrouw wordt geïmplementeerd als bij een ggz-instelling, en dat net zoveel cliënten werk vinden.