Overzicht

Kleine huizen voor grootse toekomsten

27 januari 2021

Een eigen huis, een gedeeld erf en het bos om de hoek. In Ermelo leren vijftien jongeren op eigen benen staan. In een regio waar ze normaal zo goed als onmogelijk huisvesting zouden kunnen vinden. Maar door een unieke samenwerking tussen Kwintes, de gemeente Ermelo, GGz Centraal, Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, een landeigenaar én woningcoöperatie UWOON is het wel mogelijk. 

De vijftien tiny houses zijn volwaardige woningen van 27 m2, en staan bij elkaar op een erf. De bewoners – kwetsbare jongeren tussen de 18 en 27 – kunnen bijna zelfstandig wonen, maar hebben nog een laatste duwtje in de rug nodig. Zij huren hun eigen tiny house en leren binnen twee jaar met hulp van de drie betrokken zorgpartijen om op eigen benen te staan. Dat zij een eigen woning met begeleiding kunnen vinden in de regio is bijzonder. De wachtlijsten voor een woning zijn voor hen soms wel zeven jaar. In deze huisjes kunnen ze vanaf dit najaar terecht.

Bijzondere begeleiding

‘Kwintes helpt deze doelgroep vaker met woonbegeleiding’, vertelt Tom Bourez die vanuit Kwintes bij het project betrokken is. ‘Zij krijgen van ons persoonlijke begeleiding en coaching. We helpen hen een sterk sociaal netwerk op te bouwen, een baan of studie vinden en sociale vaardigheden op te doen. Eigenlijk begeleiden we ze bij alles wat ze nodig hebben om straks zelfstandig te wonen en leven, dat kan dus ook hulp bij de administratie of inschrijving bij de woningstichting zijn.’

Uniek aan het project in Ermelo is dat Kwintes nauw samenwerkt met twee andere zorgpartijen. Tom: ‘We hebben elk onze eigen specialismes en kunnen jongeren dus eigenlijk op alle vlakken steunen. Spelen er psychosociale problemen? Daar is GGz Centraal in gespecialiseerd. En gaat het ’s nachts mis door bijvoorbeeld psychische problemen? Dan rukt Ambulante Hulpverlening Midden Nederland uit. Zo worden deze jongeren optimaal geholpen.’

Sociale bestemming

Ook anders dan anders is hoe de huizen tot stand zijn gekomen. De eigenaar van het land wilde zijn stuk land een sociale bestemming geven. Na contact met GGz Centraal werd ook woningcorporatie UWOON bij het plan betrokken. ‘Wij zijn de financier en verhuurder van de huisjes’, vertelt senior planontwikkelaar Frank de Bruin. ‘Als sociaal verhuurder dragen we deze doelgroep een warm hart toe, en dankzij de subsidie van de gemeente is dit project mogelijk gemaakt.’

Sterke communicatie

Frank is erg te spreken over de samenwerking met de gemeente en zorgpartijen. ‘Wij werken vaker samen met de zorg voor deze doelgroep, maar nooit met drie partijen tegelijk. Dat gaat heel goed, omdat zij een projectleider hebben aangewezen. Daardoor kunnen we alles soepel afstemmen, zoals de samenwerkingsovereenkomst waar wij als verhuurder aan meedoen. Daar komt bij dat alle drie de partijen vanaf het begin erg betrokken zijn. Zij zijn bijvoorbeeld  zelf al in gesprek gegaan met buren over de komst van de jongeren. Dat is iets dat wij normaal als woningcoöperatie doen en wat veel tijd kan kosten. Nu is de buurt al enthousiast over de komst van de jongeren. Bij vergelijkbare projecten is dat vooraf vaak niet het geval.’

Goede start

Waarom komen er eigenlijk tiny houses? Frank: ‘Dit is een project voor vijftien jaar, omdat de eigenaar daarna de grond weer voor iets anders wil gebruiken. Dus moest de huisvesting kwalitatief goed, maar ook weer verplaatsbaar zijn. De tiny houses gaan dan namelijk door naar een volgende locatie. De huisjes zijn volgens het kapschuuridee vormgegeven: met een wat korter dak voor en langer achter. Een stijl die bij de gemeente Ermelo past. Daarbij is het een groene en ruime plek met een groot erf, waar de jongeren straks lekker een balletje kunnen trappen of samen een barbecue organiseren. Het heeft een positieve, community-achtige sfeer: een heel unieke en positieve plek voor een goede start.’