Overzicht

Kwintes bouwt levensloopbestendige locatie

27 juli 2021

In de zomer van 2022 opent Kwintes aan de Korte Beekstraat in Amersfoort een nieuwe locatie. Dit wooncomplex is ook geschikt voor oudere cliënten, die sinds dit jaar langer bij Kwintes kunnen blijven wonen. ‘Mensen die het in hun leven flink voor de kiezen hebben gekregen, vinden hier een thuis.’

Sinds 2021 is de Wet langdurige zorg (Wlz) opengesteld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ruim 750 cliënten hebben sinds dit jaar een Wlz-indicatie en kunnen dus langer bij Kwintes blijven wonen. En dat vraagt om levensloopbestendige huisvesting. Eén van de nieuwe locaties is een voormalig kantoorpand aan de Korte Beekstraat in Amersfoort. Aan de rand van het centrum begint na de bouwvak de bouw van 40 studio’s. Jeannet Numan, zorgmanager bij Kwintes, kan niet wachten. ‘Mensen die het in hun leven flink voor de kiezen hebben gekregen, vinden hier een thuis.’

Vrij en veilig bewegen

Net als op de andere gemengde woonlocaties van Kwintes leven de bewoners van de Korte Beekstraat zoveel mogelijk zelfstandig en worden ze ondersteund waar nodig. ‘Bij Kwintes zijn we wel gewend aan minder mobiele bewoners, maar aan de Korte Beekstraat gaan we een paar stappen verder’, vertelt Jeannet. ‘In het hele pand is geen drempel te vinden. De gangen en deuren zijn extra breed. Daardoor kunnen ook mensen met een rolstoel of rollator zich vrij bewegen. Ook kunnen de woningen makkelijk worden omgebouwd om ruimte te maken voor hoog-laagbedden en tilliften, mocht dat nodig zijn.’

Slimme snufjes

Slimme apparaten – domotica – helpen begeleiders om de bewoners zo goed en snel mogelijk te ondersteunen. Zo heeft het wooncomplex een deursignaleringssysteem, is er cameratoezicht en hebben bewoners een video-intercom.

Bewoners activeren

Toekomstige bewoners hebben zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven en herstelproces. Begeleiders ondersteunen waar dat wenselijk is. Jeannet: ‘Mensen doen een boodschap, onderhouden de tuin. Ook koken doen ze zoveel mogelijk zelf, in hun eigen woning of samen met anderen in een van de grote semiprofessionele keukens. Op elke verdieping komen ook kleinere keukens. En een kok bereidt maaltijden voor mensen die niet meer zelf kunnen koken.’

Begeleiders en bewoners organiseren op de locatie samen activiteiten. ‘En dan denken we niet alleen aan de geijkte wandelclub of mandala’s kleuren. Zodra meer mensen de liefde voor een activiteit delen, zoals musiceren of sporten, kijken we of ze samen kunnen optrekken. Sommige activiteiten kunnen op de locatie zelf, andere zijn ergens anders. Bijvoorbeeld in een wijkcentrum.’

Geschikte locaties

Ook Theo van Horck, manager Vastgoedontwikkeling bij Kwintes, en Rob Boersma, assetmanager Vastgoed, kijken uit naar het eindresultaat. ‘Het is de ambitie van Kwintes om wooncomplexen te realiseren, geen zorgcomplexen’, vertelt Theo. ‘Daar zijn we goed mee op weg. Het is geen makkelijke tijd om woonlocaties te vinden. Daarom vragen we hulp aan ieder die ons kan helpen: gemeente, makelaars en woningcorporaties.’

Bij de zoektocht naar geschikte panden is locatie een belangrijke voorwaarde. Rob: ‘Het voordeel van de Korte Beekstraat is dat het dicht bij het centrum is. Maar dat is geen must. We zijn ook geïnteresseerd in panden meer aan de rand van een stad, zolang er belangrijke faciliteiten in de buurt zijn, zoals een supermarkt en openbaar vervoer.’

Duurzame panden

De Korte Beekstraat is niet de enige locatie die straks onderdak biedt aan cliënten die onder de Wlz vallen. In Gouda, Scherpenzeel, Amersfoort en Hilversum wordt hier ook aan gewerkt. Theo: ‘We zorgen ervoor dat de wooncomplexen aansluiten bij onze duurzaamheidsambities: alle gebouwen die eigendom zijn van Kwintes hebben voor 2030 energielabel A, en voor 2050 zijn ze CO2-neutraal. Voor de nieuwe panden betekent het dat ze direct energielabel A+ of A++ hebben, extra geïsoleerd en volledig gasloos zijn en zonnepanelen en een warmtepomp krijgen.’