Overzicht

Kwintes helpt ‘spookjongeren’

20 augustus 2019

De stad Amersfoort telde vorig jaar 57 ‘spookjongeren’. Dit zijn jongeren die voor instanties onvindbaar zijn. De gemeente Amersfoort geeft aan dat jongeren bij wie reden tot zorg is, worden geholpen door verschillende zorg- en welzijnsorganisaties die in Amersfoort actief zijn. ,,Onder meer door het Jeugd Interventieteam (JIT). Dit is een samenwerkingsverband van Kwintes, Indebuurt033, Leger des Heils en Jellinek. Het JIT richt zich in opdracht van de gemeente op jongeren met complexe problematiek, op wie reguliere hulpverlening onvoldoende aansluit.

Lees het hele artikel

Bron: De Stad Amersfoort.nl, 16-08-2019