Overzicht

Kwintes innoveert

3 oktober 2019

Hoe helpt zorgtechnologie ons bij het steeds slimmer en beter doen van ons werk? Bij Kwintes denken we met elkaar na over zorginnovatie.

We experimenteren, starten pilotprojecten, én we zoeken voortdurend inspiratie op. Bij alle innovatie-activiteiten staat goede zorg aan mensen voorop. De technologie draagt hieraan bij.

“Het is de grote kunst om out of the box te denken.”  Harro Koeleman, zorgmanager

Innovatielab
In ons Innovatielab werken we aan innovaties die in de experimenteerfase zitten. Hier geen kant en klare oplossingen, maar ideeën die we door middel van trial and error in de zorgteams ontwikkelen. Dat betekent ontdekken, testen en bijschaven waar nodig. Een aantal voorbeelden:

  • Medicatie-dispenser: automatische herinnering en afgifte van medicatie aan een cliënt.
  • Robot ‘Tessa’: ondersteuning aan cliënt bij de dagelijkse structuur.
  • P.E.T.E.R: geeft cliënt informatie en inzicht over de ontwikkeling van de eigen kwetsbaarheid (bijvoorbeeld data op basis waarvan de cliënt kan voorkomen dat hij in een psychose raakt).
  • KWI-watch: ondersteuning van medewerker door wegnemen of vereenvoudigen administratie (bijvoorbeeld tijdregistratie of paniekknop).

Innovatieprojecten
Met een aantal innovatieprojecten zijn we al gestart. Sommige nog in de pilotfase bij enkele zorgteams. Andere worden al gerealiseerd in alle teams in de organisatie. Een aantal voorbeelden:

  • Cliëntportaal ‘Mijn Kwintes’: geeft cliënten toegang tot hun eigen dossier (ECD). Hierdoor ontstaat meer regie voor de cliënt en meer samenwerking tussen cliënt en begeleider.
  • Begeleidingsapps: hulpmiddel voor cliënt om zelfstandig aan doelen te werken. Hiermee stimuleren we de redzaamheid en zelfstandigheid van cliënten in de wijk én helpen we BW-cliënten doel- en herstelgericht.
  • Beeldbellen: met beeldbellen krijgen cliënten hulp op afstand van hun eigen begeleider. Je ziet elkaar via het beeldscherm op bijvoorbeeld een telefoon. Zo kan je elkaar gewoon zien en krijgt een begeleider een betere indruk van hoe het met iemand gaat. Ook kan een cliënt door beeldbellen contact opnemen met zijn begeleider op een tijdstip dat het hem uitkomt, waar hij ook is.
  • Chat: ondersteunt cliënten doordat zij laagdrempelig informatie kunnen delen met een begeleider. Zo kan iemand eenvoudig zijn verhaal kwijt of een vraag stellen.

“Innovatie? Begin gewoon!”  Jolanda Fortuyn, begeleider en voorzitter OR

Innovaties realiseer je niet van de ene op de andere dag. Innoveren vraagt om inspiratie en nieuwsgierige mensen. Het verrast je en dwingt je om out of the box te denken. Zo creëren we mooie, innovatieve ontwikkelingen die cliënten ondersteunen in het vinden van hún plek in de maatschappij.