Overzicht

Kwintes innoveert samen met cliënten

21 januari 2021

Kwintes wil goede zorg bieden, waarbij cliënten de ruimte krijgen voor hun eigen herstelproces en de zorg herstelondersteunend is. Met behulp van het Innovatielab onderzoekt Kwintes welke innovaties dit daadwerkelijk kunnen bevorderen. Innovaties maken zo de zorg nog beter.

Ook zorgmedewerkers innoveren

2020 stond in het teken van het betrekken van alle lagen van de organisatie. Met behulp van de tool edison365ideas werden in de eerste helft van 2020 ideeën verzameld voor innovaties. Collega’s bekeken deze innovaties en stemden erop. Op deze manier nemen (zorg)medewerkers actief deel in het innovatieproces. Vervolgens krijgen de teams waaruit de gekozen innovaties komen, de kans om zelf mee te werken aan hun eigen innovatie.

Cliënten leveren ook ideeën

In 2021 gaan we door met innoveren. Ook nu halen we onze inspiratie voor innovaties uit de organisatie. En we gaan nog een stapje verder. Waar in 2020 cliënten alleen nog betrokken waren via de centrale cliëntenraad, richten we ons in 2021 op de individuele cliënten. Zij weten als geen ander wat hen kan ondersteunen. Samen bekijken we de komende weken hoe we dat het beste kunnen doen. In ieder geval kunnen ook cliënten vanaf dit jaar een idee indienen in edison365ideas en stemmen op ingediende ideeën. Zo hopen we nóg beter aan te sluiten bij de groep waar we het allemaal voor doen, onze cliënten.

Van innovatie naar gebruik

Wanneer een innovatieproces succesvol is afgerond, richten we ons op de implementatie van de innovatie binnen Kwintes. Bijvoorbeeld bij de robot Tessa van het softwarebedrijf Tinybots. Toen duidelijk werd dat robot Tessa bij diverse cliënten succesvol was ingezet, besloot Kwintes te onderzoeken om Tessa breder in te zetten. Er draaien nu 29 Tessa’s bij ambulante cliënten. In 2021 bekijken we op basis van de resultaten van deze proef of het mogelijk is om Tessa breder te implementeren.

Stapje voor stapje

Het innoveren gaat stapje voor stapje. Dat is ook het geval bij de medicatiedispenser Medido. De eerste resultaten bleken succesvol. In 2021 onderzoeken we wie van onze cliënten baat hebben bij een medicatiedispenser om de dispenser bij geschikte cliënten te plaatsen.

Innovaties 2021

Verder onderzoeken we dit jaar de inzet van nog vier nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld smart rapporteren. We bekijken hier of spraakgestuurd rapporteren, waarbij gesproken tekst op een veilige manier wordt omgezet naar geschreven tekst, het rapporteren efficiënte maakt. Ook testen we het gebruik van een virtualrealitybril (VR-bril) bij een ambulant autismeteam. Hier onderzoeken we of het gebruik van zo’n bril cliënten meer laat ontspannen en of cliënten met behulp van VR wennen aan voor hen spannende situaties (denk aan winkelen in een supermarkt of angst voor honden). Een andere innovatie is de inzet van een zorgrobot op een beschermd wonenlocatie. We onderzoeken of robot Maatje en robot Zora de begeleiders kunnen ondersteunen en hoe de cliënten hierop reageren. Als laatste noemen we Philips Hue: slimme verlichting die van kleur verandert en zo ondersteunend is bij bijvoorbeeld dagelijkse bezigheden. Denk hierbij aan koeler licht om je energieniveau een boost te geven en zacht licht wanneer het tijd is voor ontspanning.

Geïnteresseerd geraakt in innovaties bij Kwintes? Bijgaande animatie maakt duidelijk hoe we in 2020 te werk gingen toen we alleen nog de medewerkers actief betrokken.