Overzicht

Kwintes innoveert

15 december 2017

In 2018 start Gewoon thuis in Alphen, Nieuwkoop en Kaag&Braassem. De pilot richt zich op mensen die op de wachtlijst staan voor beschermd wonen. Zij kunnen thuis blijven wonen met intensieve begeleiding die 24 uur per dag (ook in het weekend) beschikbaar of bereikbaar is. Gewoon thuis is daarmee een schakel tussen opvang of beschermd wonen en ambulante begeleiding of behandeling. De pilot is mogelijk dankzij innovatiebudget van de gemeente Leiden. Kwintes werkt in deze pilot samen met de Binnenvest en GGZ Rivierduinen.