Overzicht

Kwintes levert bijdrage participatiemaatschappij

13 februari 2017

De samenleving is onderhevig aan sterke veranderingen (politieke, sociale, economische en maatschappelijke veranderingen). Dit heeft invloed op de omgeving waar mensen met elkaar samenleven en hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Er is een beweging gaande naar een veranderende ‘nieuwe samenleving’. Het wijkservicepunt (WSP) staat niet meer centraal maar de verbinding met de burger. Vitras, Abrona, Kwintes en MeanderOmnium (VAKM) willen een bijdrage leveren aan de vorming van de nieuwe samenleving door burgers te ondersteunen in de context van participatiesamenleving.

Meer weten?

Bron: In voor zorg , 09-01-2017