Overzicht

Kwintes start met buurtcirkel

28 mei 2017

Op donderdag 18 mei 2017 heeft Jan Willem van Zuthem, bestuurder van Kwintes  de samenwerkingsafspraak tussen +Vijf (een initiatief van Pameijer) en Kwintes voor het opstarten van buurtcirkels bekrachtigd. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst van de centrale cliëntenraad van Kwintes waar tevens twee vrijwilligers en een deelnemer van buurtcirkels in de regio Rijnmond bij aanwezig waren. De komende drie jaar komen er twee tot vijf buurtcirkels in regiogemeenten rondom Utrecht.

 Wat is de Buurtcirkel

Buurtcirkel is een ondersteuningsconcept dat (weer) zelfstandig wonen voor kwetsbare mensen in hun buurt mogelijk maakt.

 Netwerk van wijkgenoten

Een Buurtcirkel is een groep van 9 tot 12 deelnemers die bij elkaar in de buurt wonen. Zij ondersteunen elkaar vanuit hun eigen talenten, met hulp van een vrijwilliger uit de wijk en een professionele Buurtcirkelcoach. De basis is dat iedereen bereid is iets voor een andere deelnemer van de Buurtcirkel te doen. Deelnemers spreken met elkaar af voor sociale activiteiten of helpen elkaar bij dingen die ze moeilijk vinden. Dit kan zijn bij praktische zaken, zoals klussen in huis en tuin of de administratie. Maar ook bij meer persoonlijke dingen waar ze tegen aan lopen. Dit contact draagt bij aan zelfredzaamheid, voorkomt uitval, vergroot het sociale netwerk en vermindert de vraag naar professionele hulp.

 Vrijwilliger en coach

De vrijwilliger speelt een belangrijk rol in een buurtcirkel. Als aanspreekpunt voor de deelnemers en als link met de buurt waar de vrijwilliger ook woont. Deze vrijwilliger maakt hen bekend met de buurt, zodat zij meer in verbinding komen en blijven met de mensen om zich heen. De Buurtcirkelcoach, de professionele ondersteuning, ondersteunt de vrijwilliger en treedt op als vangnet en is er alleen als het nodig is.

 Meer grip op het leven

Deelnemers van een buurtcirkel voelen zich veiliger en krijgen een centrale rol in hun buurt. Het emotioneel welbevinden wordt door deelname sterk vergroot en er ontstaat samenredzaamheid.

Uit onderzoek blijkt dat verslaving en medicijngebruik vermindert. Deelnemers zijn zich bewuster van hun talenten en zetten deze ook in om anderen te helpen. Andersom durven ze ook meer hulp te vragen. Deelnemers voelen zich meer gewaardeerd. De tevredenheid is groot.

 Supported living networks

Buurtcirkel is een programma dat door Pameijer is ontwikkeld. De zorgorganisatie ontdekte de ‘supported living networks’ van de Engelse organisatie Keyring en vertaalde het concept in 2013 naar een aanpak voor de Nederlandse samenleving. In Engeland bestaan er circa 90 actieve netwerken. In Nederland zijn momenteel rond de 30 Buurtcirkels actief.

 Meer weten?

Neem contact op met Miriam de Vries (miriam.devries@kwintes.nl) projectleider Innovatie bij Kwintes.

 Meer informatie? www.buurtcirkel.nl