Overzicht

LOCUS verkort beschermd wonen en voorkomt uitkeringen

30 april 2020

Sinds enkele jaren biedt zorgorganisatie Kwintes LOCUS aan: een geïntegreerd programma van wonen, begeleiding en behandeling voor jongvolwassenen met een psychiatrische diagnose. Om beter inzichtelijk te krijgen wat dit programma maatschappelijk oplevert heeft Kwintes een maatschappelijke businesscase laten verrichten. Hieruit blijkt dat Locus diverse kosten voor gemeenten voorkomt.

Jongvolwassenen met psychiatrische problemen hebben minder vrienden, opleiding, werk en een minder zelfstandige woonsituatie dan leeftijdsgenoten. Dit belemmert hun maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven. LOCUS is een geïntegreerd wonen-begeleiding-behandelingsprogramma voor hen.

Download hier de maatschappelijke businesscase van LOCUS. 

LOCUS: unieke aanpak

Een aanbod zoals Kwintes met Locus biedt, is een unieke aanpak in de WMO gefinancierde zorg. Nergens anders wordt behandeling met begeleiding en wonen zo gecombineerd voor deze jongeren. Terwijl er diverse positieve effecten zijn. De doelgroep ervaart een verbetering in gezondheid, dagelijks functioneren en participatie aan onderwijs en werk. Door de integratie hebben begeleiding én behandeling meer resultaat: 1+1=3.

75% van baten ten goede aan gemeente

De totale kosten van Locus (ruim 1,4 miljoen) tegenover de totale verwachte baten (4,4 miljoen), leidt tot een verwacht financieel maatschappelijk rendement van € 3,03 euro per geïnvesteerde euro.  Het grootste maatschappelijke rendement komt ten bate van de gemeente: beschermd wonen wordt verkort, uitkeringen worden voorkomen. De gemeente draagt 46% van de kosten en 75% van de baten komen ten goede aan de gemeente. Na deelname aan LOCUS wordt voor 51% een langdurig beschermd wonen traject voorkomen. Gemiddeld duurt beschermd wonen zo’n 3 jaar. Een Locus traject duurt gemiddeld 1,5 jaar; mits de jongeren kunnen doorstromen naar een woning.

Kwintes doet in samenwerking met Tilburg University (Tranzo) onderzoek om het aanbod te onderbouwen, te innoveren en landelijk te implementeren.

Toekomstperspectief

Naast het voorkomen van oplopende kosten heeft natuurlijk ook de LOCUS deelnemer veel baat bij dit traject. Jongeren leren vaardigheden om zelfstandig te wonen en vergroten hun probleemoplossend vermogen. Daarnaast zijn zij emotioneel stabieler, hebben een beter toekomstperspectief en meer kans op een betaalde baan. Daardoor kan een bijstandsuitkering van 2 jaar voorkomen worden.

Lees hier alle informatie over LOCUS.