Overzicht

Nieuw: Standaard in vakmanschap

20 oktober 2021

Wat is de belangrijkste taak van een zorgprofessional? Goede en veilige zorg leveren aan cliënten. Maar wat is de norm en hoe voldoen medewerkers hieraan? Speciaal hiervoor ontwikkelden we bij Kwintes Standaard in vakmanschap. Nathalie Vrakking, adviseur Leren en Ontwikkelen en Mirjam van Essen, persoonlijk begeleider en buddy, vertellen wat dit leerprogramma inhoudt.

Waarom is Standaard in vakmanschap nodig?

Nathalie: ‘Vakmanschap is enorm belangrijk voor een zorgorganisatie als Kwintes. Alleen met vakbekwame medewerkers kunnen we cliënten goede en passende zorg bieden. We hadden al veel aandacht voor kwaliteit, maar een standaard was er nog niet. Dus zijn we daar afgelopen jaar mee aan de slag gegaan. Samen met begeleiders, zorgmanagers en beleidsmedewerkers ontwikkelden we een leerprogramma.’

Wat is Standaard in vakmanschap?

Nathalie: ‘Het is een basisprogramma voor zorgprofessionals. Je moet dan niet denken aan zomaar wat trainingen; het gaat veel verder. We reiken medewerkers tools aan waarmee ze onderzoeken hoe ze aan de standaard van Kwintes kunnen voldoen. Een scan, vragenlijsten, een buddy, trainingen. De standaard in vakmanschap sluit zo naadloos aan bij vooropleiding, kennis en werkervaring van nieuwe zorgprofessionals. Een vraaggericht programma dus.’

Wie bepaalt wat de standaard is?

Nathalie: ‘Onze organisatie in combinatie met wet- en regelgeving. Eerst zijn we met verschillende professionals uit de organisatie om tafel gegaan om te beoordelen welk basisniveau zorgmedewerkers moeten hebben. Wat een zorgprofessional moet kunnen om goede en veilige zorg te kunnen bieden verschilt per functiegroep. Vervolgens hebben we onze bevindingen getoetst aan de externe eisen die worden gesteld aan onze kwaliteit van zorg. Uiteindelijk kwamen we op zeven onderwerpen uit, van medicatiekennis tot omgaan met emoties en agressie. De vooropleiding en werkervaring van nieuwe medewerkers loopt uiteen. Daarom sluiten we aan op hun aanwezige kennis en ervaring.’

Voor wie is dit programma?

Nathalie: ‘Afgelopen september zijn we gestart met de nieuwe medewerkers. Zij doorlopen het programma in principe in een half jaar. Samen met een buddy uit hun nieuwe team bekijken ze welke kennis ze nog moeten opdoen, óf weer opfrissen. Een scan en gesprekken helpen hierbij. Afhankelijk van hun vooropleiding en werkervaring kunnen mensen ook verkorte trainingen volgen. En bij eerder verworven competenties zijn vrijstellingen mogelijk.’

De standaard is er om cliënten goede zorg te kunnen bieden. Gaan zij er ook wat van merken?

Nathalie: ‘Cliënten kunnen erop vertrouwen dat ze goede en veilige zorg ontvangen van zorgprofessionals die allemaal over dezelfde kennis en kunde beschikken. En ik kan me voorstellen dat medewerkers die weten dat ze aan de standaard voldoen, steviger in hun schoenen staan en meer plezier in hun werk hebben.’

Gaan andere collega’s het programma ook volgen?

Nathalie: ‘Jazeker, dat is de volgende fase. Afgelopen september zijn we gestart met nieuwe zorgprofessionals. Inmiddels zijn daar met terugwerkende kracht medewerkers bijgekomen die vanaf juni in dienst kwamen. Nu bekijken we hoe we Standaard in vakmanschap voor alle zorgprofessionals kunnen inzetten.’

Bij het programma is een belangrijke rol weggelegd voor buddy’s; een directe collega uit het team. Hoe werkt dat?

Nathalie: ‘Buddy’s zijn enorm belangrijk om het programma goed te laten landen. Zij voeren de gesprekken met nieuwe medewerkers, doen samen met hen de scan en monitoren vervolgens hoe het gaat. Het is een mooie rol voor ervaren medewerkers; we hebben inmiddels al meer dan honderd aanmeldingen.’

Mirjam, jij bent persoonlijk begeleider en buddy. Waarom heb jij je aangemeld?

‘Ik lever graag een bijdrage aan een professionele organisatie. Kwintes had al een uitgebreid leeraanbod, het grootste verschil is dat het nu gestructureerder wordt aangeboden. Als buddy begeleid ik nieuwe medewerkers hier graag bij. Ook koppel ik mijn bevindingen over het programma terug aan collega’s van Leren en Ontwikkelen. Zo kunnen we het programma blijven verbeteren.’

Wat zijn je eerste ervaringen?

Mirjam: ‘Heel positief. Voor nieuwe medewerkers is het goed om de trainingen te doen in het eerste half jaar, zodat zij zich op korte termijn kunnen professionaliseren en zich bekwaam voelen in het werk. Ik heb net het eerste gesprek met een nieuwe zorgprofessional achter de rug. Zij heeft een achtergrond als verpleegkundige en is erg onder de indruk van ons leerprogramma. Dit gaat het werkplezier van medewerkers vergroten.’