Overzicht

Nieuwe vorm van ondersteuning in Wijk bij Duurstede

8 april 2022

Inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede hebben soms ondersteuning nodig in hun dagelijks leven. Om de regie over hun huishouden terug te krijgen, te leren om sociale contacten aan te gaan of hun administratie weer zelf op te pakken. Het gaat dan vaak om mensen met een (tijdelijke)beperking. Dat kunnen verschillende soorten beperkingen zijn zoals een psychische aandoening, hersenletsel, verstandelijke beperking of dementie. De gemeente heeft voor deze ondersteuning contracten afgesloten met professionele zorgaanbieders. Zij leveren de zorg die nodig is. De gemeente houdt de kwaliteit van deze zorg in de gaten en betaalt daarvoor. Dat is een taak vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).Per 1 april is daar een nieuwe vorm van ondersteuning bij: samenwerkende teams van zorgaanbieders.

Wat is het voordeel van deze nieuwe vorm van ondersteuning?

Het voordeel van deze teams is dat ze met elkaar meer kennis hebben van beperkingen en ziektes. Bovendien zijn ze goed op de hoogte van wat er allemaal kan in Wijk bij Duurstede op het terrein van sport en bewegen, welzijn, eetclubjes, cultuur etc. Dat heeft als voordeel dat ze inwoners die een steuntje in hun rug kunnen gebruiken, helpen om ook van deze activiteiten gebruik te maken. Daardoor staan inwoners na verloop van tijd steviger in hun schoenen en bouwen ze hun eigen netwerk van kennissen en vrienden beter op. De gemeente heeft met twee teams afspraken gemaakt dat ze inwoners kunnen helpen met hun ondersteuningsvraag. Dat is het team ‘VAK 2.0’ (Santé Partners met Abrona en Kwintes) en het team van zorgboerderij De Toekomst in Maarsbergen samen met Jayda BV. Het team van VAK werkte de afgelopen jaren ook al in onze gemeente. Ook zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met stichting Binding. Wethouder Wil Kosterman tekende daarvoor een samenwerkingsovereenkomsten met vertegenwoordigers van de zorgorganisaties en stichting Binding. De wethouder is blij met deze nieuwe samenwerking: ,,Ik ben trots op deze teams. Het is bijzonder dat zorgorganisaties zo intensief samenwerken. Ik ben ervan overtuigd dat onze kwetsbare inwoners hier beter mee geholpen zijn!”

Wat merk ik hiervan als inwoner?

Net als voorheen kunt u zich melden bij stichting Binding als u denkt ondersteuning nodig te hebben. Een Wmo-adviseur gaat daarover met u in gesprek en geeft vervolgens zo nodig een indicatie af. Daarmee heeft u toegang tot ondersteuning door een professionele zorgaanbieder. Dat was al zo. U heeft zelf keuze tussen alle aanbieders waarmee de gemeente een contract heeft afgesloten. Deze keuze is nu ruimer geworden met de nieuwe afspraken met de twee teams. De verwachting is dat voor een deel van de inwoners die ondersteuning nodig hebben, betere zorg tot stand komt: naast professionele zorg is er meer oog voor de mogelijkheden waarop ook sport, welzijn of cultuur kunnen bijdragen aan uw situatie. Of u krijgt nog meer ondersteuning in de opbouw van een netwerk van mensen om u heen. Een deel van de zorg die de teams gaan bieden, komt tot stand in groepsbijeenkomsten. Dat kan een extra mogelijkheid zijn om meer mensen te leren kennen en dingen samen te gaan doen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen of mailen met stichting Binding. De openingstijden zijn: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.30 uur. Bellen kan tijdens de openingstijden via telefoonnummer 0343 – 473070. E-mailen kan via info@stichting-binding.nl

Bron: www.wijksnieuws.nl