Overzicht

Nieuwe wooninitiatieven voor Ermelose jongeren

1 december 2020

Het is nog helemaal nieuw voor Ermelo: aan de Julianalaan verrijzen vijftien kleine wooneenheden voor jongeren van 16 tot 27 jaar. En in bijgebouwen van het voormalige verzorgingstehuis De Dillenburg komen nog eens 25 wooneenheden voor jongeren en spoedzoekers.

De woninkjes aan de Julianalaan, inclusief een gemeenschappelijke ruimte, zijn verdeeld over twee bouwblokken. Het zijn zogeheten doorstroomwoningen voor kwetsbare jongeren met psychosociale en psychiatrische problematiek, die vanuit een instelling komen en graag willen doorstromen naar een reguliere woning, maar daar nog niet klaar voor zijn.

Over een periode van twee jaar krijgen de jongeren er intensieve woonbegeleiding en coaching van Kwintes. De begeleiders leren hen om te gaan met hun nieuwe zelfstandigheid, het op jezelf wonen, bij hun opleiding of werk, hun financiën en hun dagelijkse structuur. Zo worden ze klaargestoomd voor een eigen plek in de samenleving, inclusief baan.

In De Dillenburg komen ook 25 tijdelijke wooneenheden voor jongeren en spoedzoekers; mensen die door bijvoorbeeld een scheiding plots zonder woonruimte zijn komen te zitten, of statushouders. Het verzorgingstehuis staat op de nominatie om gesloopt te worden. Aan het begin van de coronacrisis is het hoofdgebouw op verzoek van het streekziekenhuis St Jansdal razendsnel gereed gemaakt en ingericht voor de opvang van coronapatiënten uit andere verzorgingstehuizen, waar zich plots besmettingen voordoen. Die functie houdt De Dillenburg voorlopig nog wel even, totdat volledig duidelijk is dat dit niet meer noodzakelijk is. Daarna wordt het gesloopt.

De (bij)gebouwen van De Dillenburg worden voorlopig geschikt gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van spoedzoekers. Omdat de huidige kamers vrij klein zijn, wordt overwogen om van twee kamers één woonunit te maken.

Wethouder Laurens Klappe  maakte dit nieuws maandagochtend bekend. De plannen voor de wooneenheden voor jongeren die uit diverse instellingen uit Ermelo en omgeving komen, sluiten volgens hem aan bij het beleid dat de gemeente voor deze groep heeft uitgedacht. Behalve de gemeente Ermelo, hebben ook de gemeente Harderwijk, GGZ Centraal, Ambulante Hulpverlening Midden Nederland, Kwintes en Uwoon meegedacht over het plan. Ook de grondeigenaar en vastgoedbedrijf Vestaal Vastgoed zijn erbij betrokken.

De loco-burgemeester vertelt dat de nieuwbouw valt binnen met het geldende bestemmingsplan. Omdat de wooneenheden een tijdelijk karakter krijgen van vijftien jaar, is het plan nog makkelijker inpasbaar, voegde hij daar nog aan toe. Met de direct omwonenden hebben al gesprekken plaatsgevonden. De andere omwonenden krijgen van de initiatiefnemers binnenkort nog een uitnodiging, zo laat de gemeente Ermelo in een persbericht weten. Er komt ook nog een website met meer informatie over de doorstroomwoningen.

Auteur: Harry Schipper