Overzicht

PakAan start dagbesteding weer op

18 mei 2020

PakAan, een dagbestedingsvorm van Kwintes voor dak- en thuislozen te Hilversum start de activiteiten weer op.

Het prikken van vuil door de deelnemers van PakAan komt weer terug in het straatbeeld. Samen met een vrijwilliger gaat maximaal één deelnemer weer vuil prikken in de wijk.

De fietsenwerkplaats PakAan voor tweedehands fietsen gaat met een bezetting van maximaal twee deelnemers en een vrijwilliger open. De fietsenwinkel heeft maximaal twee deelnemers en ten hoogste één klant in de winkel en kan zo op een veilige manier open.

De tuinwerkzaamheden door bewoners van Keerpunt Zuid en voor Dudok Wonen zijn gewoon doorgegaan; deze deelnemers konden hun werk op afstand zelfstandig buiten verrichten.

Alle inloopcentra en dagbestedingscentra van Kwintes zijn in deze periode van het coronavirus conform de richtlijnen van het RIVM gesloten omdat hier normaliter grote groepen mensen bij elkaar komen. De begeleiders van Kwintes houden wel altijd (telefonisch) contact met de cliënten. Daar waar een client geholpen kan worden en die nu het risico loopt op grote(re) psychische problemen, biedt Kwintes onder specifieke randvoorwaarden (zoals het houden van 1,5 meter afstand) een activiteit aan. Kwintes wil hiermee cliënten die het erg zwaar hebben een afleiding bieden, het isolement doorbreken en betekenis geven aan hun bestaan. Voor hen is dagbesteding van zeer grote waarde.