Overzicht

Pilot haalzorg Almere: ‘Dit brengt alles samen’

25 februari 2022

Dezelfde kwalitatieve zorg voor minder geld. Steeds meer gemeenten staan voor deze uitdaging. Dat vraagt om innovatieve oplossingen. Kwintes onderzoekt in Almere ‘haalzorg’, een pilotproject voor ambulante begeleiding. Cliënten kunnen voor begeleiding én informele zorg terecht bij buurtcentrum De Cartoon.

‘Innovatie in de zorg gaat altijd door’, vertelt Sigmund Razab-Sekh, bij Kwintes projectleider van het pilotproject Haalzorg in Almere. ‘En dat is soms best een spanningsveld. Als zorginstantie wil je goede zorg leveren, maar met lagere budgetten dwingen gemeenten ons óók om steeds efficiënter te werken. Te veel veranderingen brengen onrust met zich mee, voor cliënt en persoonlijk begeleider. Dat is het positieve van haalzorg, het brengt alles samen: kwalitatieve en efficiënte zorg, en een duurzame oplossing voor de cliënt.’

Gewoon even binnenlopen

Wat houdt haalzorg in? ‘Normaal gaan we naar cliënten toe voor ambulante begeleiding. Bij buurtcentrum De Cartoon kunnen zij die hulp nu ook ‘komen halen’’, zegt Sigmund. ‘Of ze lopen gewoon binnen voor een vraagje tussendoor. Bijvoorbeeld als er een brief van een instantie op de mat valt, waar ze wat mee moeten of die ze stress geeft. Met dit soort dingen kunnen mensen terecht bij hun vertrouwde begeleider, die er op gezette tijden kantoor houdt. Of anders bij een collega. Vragen die niet kunnen wachten, worden zo dus snel opgepakt.’

Breien bij De Schoor

Daarnaast kunnen cliënten in De Cartoon terecht voor informele zorg van welzijnsorganisatie De Schoor. ‘We draaien de pilot samen’, zegt Sigmund. ‘De activiteiten in het buurtcentrum zijn een belangrijk onderdeel van de pilot. Mensen die eraan toe zijn, kunnen vanuit de gespecialiseerde zorg van Kwintes makkelijk laagdrempelige informele zorg van De schoor ontvangen. Zo neemt een cliënte die van breien houdt, sinds kort deel aan de brei-activiteit die De Schoor organiseert. En heeft zij dan een prangende vraag, dan is die zo gesteld aan een van de persoonlijk begeleiders. Ook als organisaties schakelen we supersnel nu we een locatie delen. Laatst had een deelnemer van een activiteit bij De Schoor een probleem, en dachten wij mee over een oplossing.’

Haalzorg is alleen bedoeld voor cliënten die eraan toe zijn in hun herstelproces. En die er gebruik van wíllen maken. Krijg je nog dezelfde hoeveelheid zorg aan huis, als je niet van het afhalen bent? ‘Zeker’, benadrukt Sigmund. ‘Er is geen sprake van dwang, onze zorg blijft maatwerk. De ene cliënt komt alleen nog maar naar het haalzorgpunt, de ander wisselt het af of is er gewoon nog niet klaar voor. Dat vraagt om alertheid bij begeleiders. Wanneer is een cliënt eraan toe? En hoe motiveer je mensen die desondanks toch een drempel ervaren?’

Rust en gezelligheid

Jos (niet zijn echte naam) gaat inmiddels wekelijks naar De Cartoon voor een gesprek met zijn woonbegeleider Nancy Bos. ‘We nemen samen mijn administratie door en bespreken mijn sollicitaties’, vertelt hij. ‘Thuis lukt het niet altijd om rustig te praten, omdat ik samenwoon met mijn zus en haar kinderen. Bij De Cartoon is die rust er wel.’ Nancy: ‘Doordat Jos graag een praatje maakt met mensen, leert hij bij De Cartoon makkelijk andere begeleiders kennen. Dat verlaagt de drempel om met een hulpvraag naar een collega te stappen als ik er niet ben. De Cartoon is bovendien een gezellige plek. Als de coronamaatregelen het weer toelaten, drinken mensen hier wat en kunnen ze lekker lunchen. En zo leert Jos binnen de kortste keren andere mensen kennen.’

Ook de gemeente Almere is positief over de pilot, weet Sigmund. ‘Het komende jaar gaan we stapje voor stapje meer haalzorgpunten in Almere openen, onder andere in het centrum.’